DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
dalies:
drukā:
FakultāteHumanitārā fakultāte
Iegūstamais akadēmiskais grādshumanitāro zinātņu bakalaurs filoloģijā (krievu filoloģijā)

Programma paredz arī angļu, latviešu, vācu, spāņu, franču, zviedru vai ķīniešu valodas kā otrās valodas apguvi.
Studiju veidsPilna laika studijas
Studiju ilgums3 gadi
Studiju kursu apraksti Studiju kursu apraksti
Kopējais budžeta vietu skaits 7

Uzņemšanas prasības
Pilna laika studijām:
centralizētie eksāmeni

 • latviešu valodā
 • pirmajā svešvalodā
 • matemātikā

papildus punkti tiks piešķirti par:

 • DU Interešu izglītības skolas „Humanitārā akadēmija jauniešiem” dalībniekiem;
 • DU Zinātnes skolas un Jauno uzņēmēju skolas sertifikātu ieguvējiem.

Studiju laikā Tu apgūsi

slāvu mitoloģiju un krievu folkloru, literatūrzinātni, krievu literatūras un kultūras vēsturi, Rietumeiropas literatūras vēsturi, mūsdienu krievu literāro valodu, ievadu valodniecībā, teksta lingvistiku un lingvopoētiku, senslāvu valodu u. c.

Ir iespēja izvēlēties kombināciju ar otro valodu: angļu, latviešu, vācu, spāņu, franču, zviedru vai ķīniešu.

Sekmīgi absolvējot programmu ir iespēja:

 • turpināt izglītību DU maģistra studiju programmās:
  • „Filoloģija”
  • „Starpkultūru attiecības”
  • „Sabiedrības un organizācijas vadība”
 • vai arī citās augstskolās Latvijā un ārzemēs.

Programmas direktore

Dr. philol., docente Inna Dvorecka
e-pasts: inna.dvorecka@du.lv
tālrunis: 654 24 238