DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
dalies:
drukā:

Kontaktinformācija

Vienības iela 13 – 410. kab.
Daugavpils, LV-5401
Tālr.: +371 65422994
E-pasts: svesvalodukatedra@du.lv

Svešvalodu katedra tika izveidota 2015. gadā, pārstrukturējot HF Svešvalodu centru, Vācu filoloģijas katedru un Reģionālo vācu valodas un Vācijas valstsmācības tālākizglītības centru.

Kopš 2015. gada Svešvalodu katedras vadītāja pienākumus pilda lektors, Mg. philol. Sergejs Poļanskis.

Struktūrvienības

Zinātniskās darbības virzieni

pētījumi ģermānistikā, romānistikā un skandināvistikā.

Galvenie uzdevumi

  • popularizēt svešvalodas un nodrošināt to kvalitatīvu apguvi DU studiju un talākizglītības programmu ietvaros
  • attīstīt un uzturēt sakarus ar Latvijas, ārvalstu augstskolām un citām izglītības un pētniecības iestādēm, vēstniecībām, svešvalodu izglītības veicināšanas centriem
  • kopā ar citām HF struktūrvienībām nodrošināt bakalaura, maģistra, profesionālā maģistra, doktora studiju programmu īstenošanu (ABSP „Filoloģija”, PMSP „Izglītība (vidējās izglītības skolotājs)”, DSP „Vēsture un arheoloģija”, 1. līm. PSP „Civilā drošība un aizsardzība”, PBSP „Mākslas menedžments” u.c.)

Aktivitātes

Sadarbībā ar DU struktūrvienībām, vēstniecībām, kā arī Latvijas un ārvalstu izglītības un kultūras institūcijām tiek rīkoti:

  • zinātnes komunikācijas un svešvalodu popularizēšanas pasākumi (Valodu diena, Frankofonija, Lūcijas diena u.c.)
  • izstādes, kultūras dienas, konferences, tālākizglītības semināri un citi pasākumi
  • informatīvie pasākumi par pētnieciskā darba veikšanas un tālākizglītības iespējām (augstskolu vasaras kursiem, prakses iespējām, pētniecisko darbu izglītības iestādēs)

Personāls

AmatsVārds, uzvārds
Katedras vadītāja p.i., lektorsSergejs Poļanskis
ViesprofesorsRobert Bielecki
ViesdocenteJeļena Tretjakova
LektoreValentīna Baranovska
LektoreMarina Rumjanceva
AsistenteJeļena Antoņeviča
AsistenteLaurita Vaidere
Brīvprātīgā ķīniešu valodas pasniedzējaDandan Zhang
Brīvprātīgā ķīniešu valodas pasniedzējaJiafu Wang
ViesprofesorsPēteris Pildegovičs
VieslektoreLiene Briede
VieslektoreLudmila Čirkste
VieslektoreSvetlana Želneronoka
Lietvedības sekretāreInesa Antonova