Svarīgākie dokumenti

Kārtības Metodiskie ieteikumi studiju/ bakalaura/ maģistra darba izstrādei (Humanitārā fakultāte) (DOC, 62 Kb) Maģistra darba prasības studiju virzienā “Izglītība, pedagogīja un sports” (PDF, 1,34 Mb ) Maģistra darba prasības studiju virzienā “Izglītība, pedagogīja un sports” (PDF, 1, 31 Mb)  Kārtība par datu bāzes ,,DU publikācijas un aizstāvētie diplomdarbi, bakalaura, maģistra un promocijas darbi” veidošanu (DOC, 54.5 … Continue reading Svarīgākie dokumenti