DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti

Daugavpils Universitātes neapbūvētas zemes vienības daļas 1078.20 m2 Institūta ielā 1/3, Daugavpilī, kadastra numurs 0500 001 2801, nomas tiesību izsole

dalies:
drukā:
  1. iznomātājs: Daugavpils Universitāte
  2. izsoles datums: 28.03.2022. plkst. 10:00
  3. izsoles veids: rakstiska izsole ar piedāvājumu iesniegšanu slēgtā aploksnē
  4. izsoles uzvarētājs: Deniss Vasiļjevs
  5. piedāvātā nomas maksa: 605.34 EUR/mēnesī (bez PVN).