• A- A A+
 • Notika Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes XXX Zinātniskie lasījumi

  Aktualizēts 05.02.2020 15:05

  2020. gada 30.–31. janvārī Daugavpils Universitātes (DU) Humanitārajā fakultātē (HF) norisa ikgadējā starptautiskā zinātniskā konference XXX Zinātniskie lasījumi. Konferences fokuss ir DU pārstāvētās humanitāro zinātņu jomas – salīdzināmā literatūrzinātne, sastatāmā valodniecība, tulkojumzinātne, reģionālistika, mutvārdu vēstures pētījumi, kultūras studijas u. c.

  Šogad Zinātniskajos lasījumos uzstājās 192 referenti no Apvienotās Karalistes, Baltkrievijas, Čehijas, Igaunijas, Japānas, Krievijas, Latvijas, Lietuvas un Polijas.

  XXX Zinātnisko lasījumu atklāšanā konferences dalībniekus uzrunāja HF dekāne prof. Elīna Vasiļjeva, DU rektore prof. Irēna Kokina, Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš. Visi klātesošie uzsvēra mūsdienu pārmaiņu laikā HF spēju saglabāt konferences tradīciju, humanitāro jomu svarīgumu Latvijas un pasaules mērogā līdzās citām zinātnēm. Tika godināti DU mācībspēki, kuri piedalījās pirmajos Zinātniskajos lasījumos 1991. gada janvārī: prof. Anna Stankeviča, prof. Zaiga Ikere, asoc. prof. Gaļina Sirica, prof. Vilma Šaudiņa, doc. Gaļina Pitkeviča, asoc. prof. Anatolijs Kuzņecovs, asoc. prof. Jeļena Koroļova.

  Konferences idejas inspirētāji ir DU HF emeritētais profesors, Dr. habil. philol., LZA korespondētājloceklis Fjodors Fjodorovs (1939–2020) un profesors Joels Veinbergs (1922–2011). Atceroties savus kolēģus, Zinātnisko lasījumu tradīcijas iedibinātājus, XXX Zinātnisko lasījumu plenārsēdē uzstājās Rusistikas un slāvistikas katedras vadītāja prof. Anna Stankeviča ar priekšlasījumu Fjodors Fjodorovs – zinātnieks un vienkārši cilvēks; HF dekāne prof. Elīna Vasiļjeva priekšlasījumā Profesors Fjodorovs: zinātniskā ģeogrāfija klātesošos iepazīstināja ar profesora Fjodorova pētījumu loku; LZA akadēmiķe, DU studiju prorektore prof. Maija Burima referātā Profesors F. Fjodorovs un salīdzināmā literatūrzinātne sniedza priekšstatu par komparatīvistikas attīstību DU. Asoc. prof. Henrihs Soms ziņojumā Profesors Fjodors Fjodorovs un profesors Joels Veinbergs – kolēģi un „Zinātnisko lasījumu” tradīcijas iedibinātāji retrospektīvā skatījumā pievērsās izcilo zinātnieku dzīves un darba gājumam.

  Šogad HF konference XXX Zinātniskie lasījumi tika organizēta astoņos tematiskajos blokos. Darba grupā Baltu valodas: sinhronija un diahronija piedalījās Latvijas, Lietuvas un Japānas lingvisti, tika nolasīti 30 referāti, kuros galvenokārt aplūkoti mūsdienu baltu valodu sinhroniskie aspekti. Šajos lasījumos valodnieku uzmanību piesaistījuši pētījumi, kas atspoguļo dažādus valodas pragmatiskos un nominācijas aspektus onomastikā un vārddarināšanā, lingvistiskās ainavas un e-vides valodas izpētē, kā arī tika prezentēti diskursa analīzes un ģeolingvistikas pētījumi.

  Konferences darba grupā Angļu valoda: sinhronija un diahronija referenti sprieda par aktuāliem sociolingvistikas, sastatāmās lingvistikas, semantikas un leksikogrāfijas jautājumiem sinhronā un diahronā aspektā.

  Darba grupas Jaunākie pētījumi ģermānistikā dalībnieki prezentēja ziņojumus dažādās ģermānistikas jomās. Tika analizēts literārais un vēsturiskais mantojums, tekstu recepcija, aktualizēti kulturoloģijas un literatūrzinātnes jautājumi. Visi referenti akcentēja ģermānistikas darba grupas organizācijas kvalitāti un prezentēto ziņojumu augsto zinātnisko līmeni.

  Darba grupā Slāvu valodas vēstures un kultūras kontekstā referenti no Baltkrievijas, Igaunijas, Krievijas, Latvijas, Lietuvas un Polijas pievērsās slāvu valodu izpētei sinhronā un diahronā aspektā, starpkultūru kontrastiem, slāvu valodu kognitīvajiem konceptiem, mūsdienu valodu jautājumiem un pētniecības novitātei. Klausītāju interesi raisīja ziņojumi par slāvu valodu vēstures problemātiku, kultūras un nacionālo specifiku, intertekstuālo mijiedarbi un starpvalodu kontaktiem.

  Darba grupā Mūsdienu pētījumi translatoloģijā referenti aktualizēja dažādus tulkošanas teorētiskos aspektus un praktiskus jautājumus. Tika runāts par terminoloģiju, literāro tekstu tulkošanas īpatnībām un problēmām, kultūras ietekmi uz tulkošanas procesu. Interese par pieteiktām tēmām tika vērojama ne tikai starp darba grupas dalībniekiem, bet arī citu klausītāju vidū, kuri labprāt piedalījās diskusijās.

  Darba grupas Biopolitika literatūrā un kultūrā dalībniekus un klausītājus saistīja pieteiktās tēmas novatorisms un aktualitāte mūsdienu zinātnes paradigmas maiņas kontekstā. Referenti pievērsās ar identitātes reprezentāciju saistītajiem biopolitikas konceptiem.

  Darba grupas „Savējais”, „svešais”, „citādais” literatūrā un kultūrā dalībnieki analizēja attiecības starp universālo un specifisko, eksplicīto un implicējamo, kas determinē mijiedarbību starp savējo, svešo, citādo dažādu laikmetu literatūrā un kultūrā.

  Darba grupā Vēsture: avoti un cilvēki referēja dalībnieki no Baltkrievijas, Čehijas, Igaunijas, Krievijas, Latvijas, Lielbritānijas, Lietuvas, Polijas. Konferences laikā tika prezentēts HF rakstu krājums Vēsture: avoti un cilvēki XXIII (atb. red. I. Saleniece, DU Akadēmiskais apgāds Saule, 2020; pieejams https://du.lv/wp-content/uploads/2020/01/Vesture_XXIII_2020_DRUKA.pdf). Pieminot vēstures notikumus pirms simt gadiem, referenti ziņojumos pievērsās Latvijas Neatkarības karam un situācijai Daugavpilī 1920. gadā.

  Konferences materiāli pēc Zinātniskās redkolēģijas un recenzentu sniegtās izvērtēšanas tiks publicēti DU izdotos starptautiskas citējamības indeksā iekļautos zinātnisko rakstu krājumos: Kultūras studijas (EBSCO); Literatūra un kultūra: process, mijiedarbība, problēmas (EBSCO); Valoda dažādu kultūru kontekstā (EBSCO); Vēsture: avoti un cilvēki (EBSCO).

  Jāteic, ka šīgada Zinātniskie lasījumi noritēja satrauktā gaisotnē, jo konferences dalībnieki bija informēti par iespējamo DU statusa maiņu, ja tiks akceptēta jaunizstrādātā augstskolu tipoloģijas koncepcija. Latvijas un ārvalstu zinātnieki pauda atbalstu DU kolēģiem un ar saviem parakstiem apliecināja, ka, tāpat kā DU kolektīvs, ir kategoriski pret DU statusa maiņu, kas apdraud DU gadu desmitiem kopto akadēmisko un zinātnisko tradīciju turpmāku pastāvēšanu. Tādējādi tiktu iznīcināta zinātniskā bāze, nodarot neatgriezenisku kaitējumu Latvijas reģionu pilnvērtīgai ekonomiskajai un kultūras attīstībai.

   

  Papildu informācija:

  Daugavpils Universitātes

  Humanitārā fakultāte

  Vienības ielā 13 – 314

  tālr.: +371 654 24238

  e-pasts: hf@du.lv

  Biežāk apmeklētās saites

  Seko mums

  Raksti mums

  Nosūti savu jautājumu, ieteikumu, vai arī vienkārši sazinies ar mums un mēs centīsimies atbildēt cik ātri vien varam!

  Rakstīt ziņu

  Pasākumu kalendārs

  < Augusts >
  27 28 29 30 31 1 2
  3 4 5 6 7 8 9
  10 11 12 13 14 15 16
  17 18 19 20 21 22 23
  24 25 26 27 28 29 30
  31 1 2 3 4 5 6

  DU BUKLETI

  Pieraksties jaunumiem e-pastā

  Nepalaid garām jaunākās ziņas no Daugavpils Universitātes!