• A- A A+
 • Notika Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes XXIX Zinātniskie lasījumi

  Aktualizēts 31.01.2019 16:29

  2019. gada 24. – 25. janvārī Daugavpils Universitātes (DU) Humanitārajā fakultātē (HF) notika ikgadējā starptautiskā zinātniskā konference XXIX Zinātniskie lasījumi. Konferences fokuss ir DU pārstāvētās humanitāro zinātņu jomas – salīdzināmā literatūrzinātne, sastatāmā valodniecība, tulkojumzinātne, reģionālistika, mutvārdu vēstures pētījumi, kultūras studijas u. c.

  Šogad Zinātniskajos lasījumos uzstājās 182 referenti no Apvienotās Karalistes, Armēnijas, Baltkrievijas, Igaunijas, Krievijas, Latvijas, Lietuvas un Polijas.

  XXIX Zinātnisko lasījumu atklāšanā konferences dalībniekus uzrunāja HF dekāne profesore Elīna Vasiļjeva, DU zinātņu prorektors, akadēmiķis Arvīds Barševskis, DU studiju prorektore, akadēmiķe Maija Burima, Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš. Visi klātesošie uzsvēra humanitāro jomu svarīgumu Latvijas un pasaules mērogā un nepieciešamību šīs jomas saglabāt, turpināt attīstīt līdzās citām zinātnēm.

  Konferences plenārsēdē uzstājās literatūrkritiķe, literatūrzinātniece Anda Kubuliņa ar priekšlasījumu Valdis Ķikāns studentes acīm. Šogad HF emeritētajam profesoram, izcilam literatūras pazinējam, dzejniekam un talantīgam docētājam Valdim Ķikānam (1929–2013) apritētu 90 gadu. Par poļu izcelsmes rakstnieces Kazimiras Illakovičas (1892–1983) ciešo saistību ar Latgali stāstīja Vitebskas Marka Šagāla muzeja Aizbildņu padomes priekšsēdētāja Ludmila Hmeļnicka priekšlasījumā Казимира Иллакович – “крупнейшее явление среди всех людей пера, пишущих об Инфлянтах”, dzejnieks, tulkotājs Sergejs Moreino uzstājās ar filozofisku priekšlasījumu Pierobežas diskrētais šarms kultūrā – un ne tikai.

  Turpinot Valsts pētījumu programmas Letonika projekta Kultūra un identitātes Latvijā: mantojums un mūsdienu prakse ietvaros aizsākto grāmatu sēriju Letonika, XXIX Zinātnisko lasījumu plenārsēdē notika divu DU literatūrzinātnieču monogrāfiju atvēršanas svētki: Ingrīdas Kupšānes „Ar savu suni vienmēr esmu runājis latviski.” Gunara Janovska prozas cilvēks vēstures likteņgriežos un Elīnas Vasiļjevas Ebreju teksts latviešu literatūrā.

  Konferences viesi un visi klātesošie tika iepazīstināti ar DU „Austrumlatvijas literārās akadēmijas” jauno autoru tekstu krājumu Latvijas suvenīri. Tas ir poētisks veltījums Latvijas simtgadei. Izdevumā iekļauti Austrumlatvijā dzīvojošo dažādu paaudžu literātu teksti latviešu un latgaliešu valodā.

  Šogad HF konference XXIX Zinātniskie lasījumi tika organizēta astoņos tematiskajos blokos. Darba grupā Baltu valodas: sinhronija un diahronija Latvijas un Lietuvas lingvisti pievērsās pētījumiem, kas atspoguļo dažādus valodas pragmatiskos un nominācijas aspektus, analizē valodas metaforiskos modeļus, pēta personvārdu neoficiālās formas, kā arī dialektālas un valodas vēstures problēmas.

  Konferences darba grupā Angļu valoda: sinhronija un diahronija referenti sprieda par aktuāliem sociolingvistikas, sastatāmās lingvistikas, semantikas, leksikogrāfijas un teksta poētikas jautājumiem sinhronā un diahronā aspektā.

  Darba grupas Jaunākie pētījumi ģermānistikā dalībnieki prezentēja ziņojumus dažādās ģermānistikas jomās. Tika diskutēts par rakstnieku un gleznotāju dienasgrāmatām un saikni starp tekstu un zīmējumiem, analizēts vācbaltu literārais un vēsturiskais mantojums, tekstu recepcija.

  Darba grupā Slāvu valodas vēstures un kultūras kontekstā tika skatīti jautājumi par slāvu valodu izpēti sinhronijas, diahronijas, teorijas un pragmatikas aspektā. Referenti pievērsās starpvalodu kontaktiem, starpkultūru kontrastiem, slāvu valodu kognitīvajiem konceptiem, mūsdienu valodu jautājumiem un pētniecības novitātei. Klausītāju interesi raisīja ziņojumi par slāvu valodu vēstures problemātiku (A. Kuzņecovs, A. Griščenko).

  Darba grupā Mūsdienu pētījumi translatoloģijā referenti aktualizēja dažādus tulkošanas teorētiskos aspektus un praktiskus jautājumus. Tika apskatīti gan terminoloģijas jautājumi, gan literāro tekstu tulkošanas īpatnības un problēmas, gan kultūras ietekme uz tulkošanas procesu u. c.

  Darba grupas Ekokritiskais diskurss literatūrā un kultūrā dalībniekus un klausītājus saistīja pieteiktās tēmas novatorisms un aktualitāte mūsdienu zinātnes paradigmas maiņas kontekstā. Ziņojumu spektrs bija plašs: no vides aspekta antīkajos tekstos, Dieva un dabas attiecībām latviešu tautasdziesmās, teoloģisko un reliģisko paradigmu maiņas kristietības uzslāņojumu un mūsdienu ekoteoloģijas iespaidā līdz latviešu literatūras ekokritiskā segmenta izpētei 20. un 21. gadsimta prozā un lirikā.

  Darba grupas Noziegums un sods literatūrā un kultūrā referenti uzstājās ar pētījumiem par nozieguma un soda motīvu un problemātiku literatūras, filozofijas, folkloras un kultūras kontekstā, tostarp vizuālajā mākslā, operas un baleta iestudējumos un pat metālmūzikā. Ziņojumu daudzveidība uzskatāmi atklāja nozieguma un soda izpausmes aspektus atšķirīgu laikmetu un kultūru ietvaros, dažādu virzienu un žanru literatūrā.

  Darba grupā Vēsture: avoti un cilvēki referēja dalībnieki no Latvijas, Lietuvas, Lielbritānijas, Baltkrievijas, Krievijas un Armēnijas. Konferences laikā tika prezentēts DU HF rakstu krājums Vēsture: avoti un cilvēki. XXVIII zinātniskie lasījumi. Vēsture XXII (atb. red. I. Saleniece, Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds Saule, 2019; pieejams ŠEIT)

  Konferences materiāli pēc Zinātniskās redkolēģijas un recenzentu sniegtās izvērtēšanas tiks publicēti DU izdotos starptautiskas citējamības indeksā iekļautos zinātnisko rakstu krājumos: Kultūras studijas (EBSCO); Literatūra un kultūra: process, mijiedarbība, problēmas (EBSCO); Valoda dažādu kultūru kontekstā (EBSCO); Vēsture: avoti un cilvēki (EBSCO).

  Ikgadējā starptautiskā konference Zinātniskie lasījumi DU HF tiek rīkota kopš 1991. gada janvāra, tāpēc tās organizētāji un dalībnieki to dēvē arī par Janvāra lasījumiem. Konferences idejas inspirētāji ir DU HF emeritētais profesors, Dr. habil. philol., LZA korespondētājloceklis Fjodors Fjodorovs un profesors Joels Veinbergs (1922–2011).

  Fotogalerija

  Papildu informācija:
  Daugavpils Universitātes
  Humanitārā fakultāte
  Vienības ielā 13 – 314
  tālr.: +371 654 24238
  e-pasts: hf@du.lv

  Biežāk apmeklētās saites

  Seko mums

  Raksti mums

  Nosūti savu jautājumu, ieteikumu, vai arī vienkārši sazinies ar mums un mēs centīsimies atbildēt cik ātri vien varam!

  Rakstīt ziņu

  Pieraksties jaunumiem e-pastā

  Nepalaid garām jaunākās ziņas no Daugavpils Universitātes!