Noslēdzies projekts “Latviešu valodas kursi trešo valstu valstspiederīgajiem “LATVIJA – MANAS MĀJAS””, granta līgums Nr. PMIF/6/2016/1/08

Daugavpils Universitāte ir veiksmīgi realizējusi Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda specifiskā mērķa Nr. 2 “Integrācija / legālā migrācija”, nacionālā mērķa Nr. 1 “Integrācija” un aktivitātes Nr. 6 “Latviešu valodas lietošanas publiskajā telpā, tai skaitā daudzveidīgu pieeju latviešu valodas apguvē, attīstīšana” projektu atlases “Latviešu valodas mācības trešo valstu pilsoņiem (1. posma)” projektu … Continue reading Noslēdzies projekts “Latviešu valodas kursi trešo valstu valstspiederīgajiem “LATVIJA – MANAS MĀJAS””, granta līgums Nr. PMIF/6/2016/1/08