DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
03.05.2022
dalies:
drukā:

Daugavpils Universitātes (DU) Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju laboratorijās 29. un 30. aprīlī tika īstenotas STEM pedagogu klātienes apmācības. Tādējādi jau ierastās apmācības tiešsaistē tika papildinātas ar eksperimentālo un praktisko daļu DU laboratorijās. Pielāgojoties epidemioloģiskajiem noteikumiem, apmācības kļuva par hibrīdprogrammu, kas atbilst mūsdienu tendencēm un prasībām. Šajā nedēļas nogalē apmācību dalībniekiem tika sniegta ekskluzīva iespēja ļauties pētnieciskām darbībām ķīmijas mācīšanas procesa pilnveidošanai, veikt eksperimentus un iedziļināties nanotehnoloģiju pasaulē.

Apmācības tiek īstenotas ar mērķi bagātināt skolotāju zināšanas, prasmes un kompetences STEM (zinātne, tehnoloģijas, inženierzinātne, matemātika) un uzņēmējdarbības izglītības jomā, veicinot inovatīvu zināšanu apguvi un piedāvājot jaunus mācīšanās rīkus, tādējādi nodrošinot uz pētījumiem balstītas zināšanas un stiprinot skolotāju spēju iedvesmot un motivēt un atbalstīt jauniešus pievērsties vairāk dabaszinātņu un tehnoloģiju studijām savu nākotnes mērķu īstenošanai un sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai.

Apmācības tiek īstenotas Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014. – 2021. gada perioda programmas “Pētniecība un izglītība” aktivitāte “Inovācijas centri” projekta “Inovāciju centra izveidošana Daugavpilī”,  Nr. NFI/IC/VIAA/2020/4, Līguma Nr. Nr.9.-20.2.2.1/4 ietvaros.

Projekta vadošais partneris ir Daugavpils pilsētas pašvaldība, savukārt sadarbības partneri ir Daugavpils Universitāte un Tronheimas Zinātnes centrs (Norvēģijā).

Tronheimas zinātnes
centrs