• A- A A+
 • Vides zinātnes un ķīmijas katedra

  12441-13737Kontaktinformācija

  Vienības iela 13 – 207. kab.,
  Daugavpils, LV-5401
  Tālr: +371 654 25297
  E-pasts: kgk@du.lv

  Zinātniskās darbības virzieni

  • ūdenstilpju un ūdensteču hidroloģiskā, hidroķīmiskā, hidrobioloģiskā un ģeomorfoloģiskā izpēte;
  • īpaši aizsargājamo dabas teritoriju monitorings, apsaimniekošanas, dabas aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības plānu izstrāde;
  • bioloģiskā monitoringa metožu aprobācija un jaunu bioindikatoru pētījumi vides stāvokļa novērtēšanā;
  • pazemes ūdeņu kvalitātes izpēte un monitorings;
  • reljefa pētījumi, mūsdienu eksodinamisko ģeoloģisko procesu un vides stāvokļa savstarpējās saistības likumsakarību izpēte;
  • atsevišķu reģionu saimnieciskās un demogrāfiskās struktūras izmaiņu izpēte, ilgtspējīgas attīstības un reģionālā plānošana;
  • vides stāvokļa novērtējums, ietekmes uz vidi riska novērtējums;
  • reģionālās ģeogrāfisko informācijas sistēmu datu bāzes veidošana un attīstīšana.

  Aktivitātes

  • 2007. gadā katedra organizēja un novadīja 10. ikgadējo skolēnu zinātnisko darbu konkursu bioloģijā, ģeogrāfijā un ķīmijā;
  • 2007. gadā katedras docētāji piedalījās 3 pētnieciskajos projektos, 2 infrastruktūras attīstības projektos, 2 līgumdarbos un 4 citos projektos;
  • 2007. gadā turpinot realizēt pētījumus katedras stratēģijā definētajos virzienos, tika sagatavotas un realizētas 31 zinātniskās ekspedīcijas;
  • Katedras docētāji regulāri iepazīstina zinātnieku aprindas ar savu pētījumu rezultātiem, piedaloties zinātniskajās konferencēs Latvijā un ārvalstīs. Aizvadītajā gadā katedras docētāji piedalījās 19 konferencēs, 16 no kurām bija starptautiska rakstura. Pavisam konferencēs dažādās sekcijās nolasīti 37 referāti, kas ir viens no augstākajiem rādītajiem Daugavpils Universitātē. Zinātnisko publikāciju skaits – 8, tajā skaitā 4 – SCI izdevumos. Izdotie mācību līdzekļi – 1; publicētās tēzes konferenču krājumos – 31.

  Personāls

  Amats Zinātniskais grāds/ Vārds, uzvārds Kontaktinformācija
  Katedras vadītājs
  Docents Dr.biol., Mg.vid.zin. Dāvis Gruberts davis.gruberts[at]du.lv
  Akadēmiskais personāls
  Docente Dr.chem. Jeļena Kirilova jelena.kirilova[at]du.lv
  Docents Dr.paed. Mihails Gorskis mihails.gorskis[at]du.lv
  Docents Dr.biol., Mg.vid.zin. Dāvis Gruberts davis.gruberts[at]du.lv
  Asoc.profesors Dr.chem. Sergejs Osipovs sergejs.osipovs[at]du.lv
  Asoc.profesors Dr. geol. Juris Soms juris.soms[at]du.lv
  Docente Mg.geogr. Santa Rutkovska santa.rutkovska[at]du.lv
  Lektore Irēna Pučkina
  Lektors Mg.vid.plān. Dainis Lazdāns dainis.lazdans[at]du.lv
  Lektors Artūrs Zariņš
  Lektors Aleksandrs Pučkins
  Palīgpersonāls
  Ķīmijas laborante Madara Vingre
  Ķīmijas laborants Aleksandrs Pučkins
  Ķīmijas laborante Evita Romanovska
  Ķīmijas laborante Tatjana Grigorjeva
  Dabaszinātņu laborante Kristīne Jevsejeva

  Biežāk apmeklētās saites

  Seko mums

  Raksti mums

  Nosūti savu jautājumu, ieteikumu, vai arī vienkārši sazinies ar mums un mēs centīsimies atbildēt cik ātri vien varam!

  Rakstīt ziņu

  Pasākumu kalendārs

  < Maijs >
  26 27 28 29 30 1 2
  3 4 5 6 7 8 9
  10 11 12 13 14 15 16
  17 18 19 20 21 22 23
  24 25 26 27 28 29 30
  31 1 2 3 4 5 6

  DU BUKLETI

  Pieraksties jaunumiem e-pastā

  Nepalaid garām jaunākās ziņas no Daugavpils Universitātes!