• A- A A+
 • Pieteikšanās 15. Starptautiskajai zinātniskajai konferencei “SOCIĀLĀS ZINĀTNES REĢIONĀLAJAI ATTĪSTĪBAI 2020”

  Datums: 01 Sep - 01 Oct

  Laiks: 00:00

  15. Starptautiskā zinātniskā konference

  “SOCIĀLĀS ZINĀTNES REĢIONĀLAJAI ATTĪSTĪBAI 2020″

  2020. GADA 9. – 10. OKTOBRĪ

  Daugavpils Universitāte, Parādes iela 1, Daugavpils, Latvija

   

  Pieteikumu iesniegšana līdz 2020. gada 1. oktobrim

  Rakstu iesniegšana līdz 2020. gada 9. oktobrim

  PROGRAMMA (informācija par pieslēgšanos Zoom konferences dalībniekiem būs izsūtīta pa e-pastu)

  TĒZES

  Daugavpils Universitātes Humanitāro un sociālo zinātņu institūts un Sociālo zinātņu fakultāte (Latvija) organizē 15. ikgadējo starptautisko zinātnisko konferenci “Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2020”.

  Konferences mērķi ir:

  • sekmēt sociālo zinātņu ieguldījumu reģionālajā attīstībā,
  • popularizēt starpdisciplināru pieeju reģionālajai attīstībai nozīmīgo jautājumu risināšanā
  • veicināt pētniecisko rezultātu pārnesi praksē.

  Konference aicina dalībniekus dalīties pieredzē ekonomikas konkurētspējas un ilgtspējas jautājumos, Eiropas un nacionālajā praksē valsts un tiesību jomā, kā arī aktuālajos jautājumos socioloģijā, sociālajā psiholoģijā un vadībzinātnē, kā piemēram:

  • Sociāli-ekonomiskās attīstības līmeņa diferenciācijas problēmas reģionos: dzīves kvalitāte, labklājība un sociāli ekonomiskā stratifikācija;
  • Personība un darba migrācija: etnosocioloģijas un personības psiholoģijas reģionālie aspekti;
  • Valdības, pašvaldības un tām pakļauto institūciju loma un nozīme finanšu līdzekļu piešķiršanā un pārdalē reģiona konkurētspējas paaugstināšanas procesos: tiesiskie aspekti;
  • Inovatīvais cilvēkkapitāla potenciāls: ekonomiskais, tiesiskais, socioloģiskais un psiholoģiskais aspekti reģiona konkurētspējas paaugstināšanas procesos;
  • Reģiona identitātes loma un nozīme reģiona konkurētspējas nodrošināšanā: ekonomiskais, tiesiskais, socioloģiskais un psiholoģiskais vērtējums;
  • Telpiskā plānošana un tas ietekme uz reģiona konkurētspējas paaugstināšanas iespējām: ekonomiskie un tiesiskie aspekti;
  • Inovatīvu procesu efektīva vadība reģionālās konkurētspējas kontekstā

  Zinātniekiem, studentiem, reģionālās politikas veidotājiem un īstenotājiem konference piedāvā:

  • Starpdisciplināru platformu reģionālajai attīstībai nozīmīgo jautājumu apspriešanā tādās disciplīnās kā Reģionālā un finanšu ekonomika, Civiltiesības un Krimināltiesības, Socioloģija un Sociālā psiholoģijā, Vadībzinātne
  • Starptautisku vidi un iespēju apmainīties pieredzē trijās valodās (Latviešu, Angļu, Krievu)
  • Iespēju publicēt pētījumu rezultātus ikgadējā recenzējamā konferences rakstu krājumu sērijā

   

  SVARĪGA INFORMĀCIJA UN DATUMI

  • DALĪBAS REĢISTRĀCIJA – līdz 01.10.2020.

  Dalību konferencē par reģionālās attīstības aktuāliem jautājumiem Ekonomikā, Tiesību zinātnē, Socioloģijā un Sociālajā psiholoģijā, Vadībzinātne iespējams pieteikt ar īsām tēzēm (līdz 300 vārdiem, tikai teksts) līdz 2020. gada 1. oktobrim, sūtot dalības reģistrācijas formu uz ikgadeja.konference@du.lv

  DALĪBAS REĢISTRĀCIJAS FORMA

  Konferences darba valodas: Latviešu, Angļu, Krievu

  Prezentācijas ilgums: 15 minūtes prezentācijai, 10 minūtes diskusijām

  Lūdzam ņemt vērā, ka COVID-19 dēļ ārvalstu dalībnieki var piedalīties ar ZOOM starpniecību. Mainoties epidemioloģiskai situācijai, var tikt pieņemts lēmums par konferences norises formāta izmaiņām arī dalībniekiem no Latvijas.

  • DALĪBAS MAKSAS APMAKSA – līdz 01.10.2020.

  Konferences dalības maksa ir 70,00 EUR.

  25,00 EUR Daugavpils Universitātes akadēmiskajam personālam un doktorantiem

  10,00 EUR Daugavpils Universitātes maģistrantiem

  Dalības maksa iekļauj: konferences materiālus, iesniegto rakstu recenzēšanu, kafijas pauzes un pusdienas, ekskursiju un saviesīgo vakaru.

  Dalības maksa neiekļauj dzīvošanas izdevumus.

  50,00 EUR personām, kuras vēlas iesniegt rakstu bez uzstāšanās konferencē.

   

  BANKAS REKVIZĪTI:

  Daugavpils Universitāte

  PVN reģ. Nr.: LV90000065985

  Adrese: Vienības ielā 13, Daugavpils, LV5400

  Konta Nr.: LV15TREL9150210000000

  Banka: Valsts Kase

  Kods: TRELLV22

   

  VEICOT MAKSĀJUMU, OBLIGĀTI JĀNORADA MAKSĀJUMA MĒRĶIS SEKOJOŠĀ FORMĀTĀ

  (Vārds, Uzvārds; 15. Starptautiskā zinātniskā konference “Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2020”)

   

  • RAKSTA IESNIEGŠANA – līdz 09.10.2020.

  Pēc konferences autoru iesniegtie raksti tiks recenzēti un publicēti ikgadējos „Daugavpils Universitātes Humanitāro un sociālo zinātņu institūta un Sociālo zinātņu fakultātes Starptautisko zinātnisko konferenču rakstu krājumos” (ISSN 2255-8853). Rakstu krājumi ir iekļauti Electronic Journals Library of University of Regensburg (Vācija). http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/searchres.phtml?bibid=AAAAA&colors=7&lang=en&jq_type1=QS&jq_term1=2255-8853

  Rakstu publicēšanas politika paredz, ka lēmums par raksta iekļaušanu konferences rakstu krājumā tiek balstīts uz attiecīgajā zinātnes jomā kompetentu recenzentu vērtējumu.

  Raksti jāiesniedz pa e-pastu uz ikgadeja.konference@du.lv

  AUTORA GARANTIJAS FORMA

  PRASĪBAS RAKSTA NOFORMĒŠANAI

   

  KONFERENCES PROGRAMMAS KOMITEJA

  Prof., Dr.sc.soc. V.Meņšikovs (Daugavpils Universitāte, Latvija) – komitejas priekšsēdētājs / chairman of committee

  Prof., PhD Dz.Iliško (Daugavpils Universitāte, Latvija) – komitejas priekšsēdētāja vietniece / vice-chair of committee

  Prof., Dr.iur. J.Teivāns-Treinovskis (Daugavpils Universitāte, Latvija) – komitejas priekšsēdētāja vietnieks / vice-chairman of committee

  Doc., Dr.oec. L.Aleksejeva (Daugavpils Universitāte, Latvija)

  Vadošais pētnieks, PhD A.Aslands (Norvēģijas pilsētu un reģionālo pētījumu institūts, Norvēģija)

  Prof., Dr. V. Avdejevs (Jugras Valsts universitāte, Krievija)

  Asoc.prof., Dr.sc.soc. B.Bela (Latvijas Universitāte, Latvija)

  Prof., Dr.oec. G.Bedianašvili (Eiropas Universitāte, Gruzija)

  Prof., Dr.paed. J.Davidova (Daugavpils Universitāte, Latvija)

  Asoc.prof., Dr. S.Drezgičs (Rijekas Universitāte, Horvātija)

  Prof., Dr. S.Hiļķevičs (Ventspils Augstskola, Latvija)

  PhD A.Ignasiaka-Šulca (Nikolaja Kopernika Universitāte Toruņā, Polija)

  Vadošā pētniece, Dr.oec. E.Jermolajeva (Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Latvija)

  Prof., Dr.psych. I.Kokina (Daugavpils Universitāte, Latvija)

  Vadošā pētniece, Dr.oec. V.Komarova (Daugavpils Universitāte, Latvija)

  Asoc.prof., Dr. J.Korobova (Vitebskas Valsts tehnoloģiskā universitāte, Baltkrievija)

  Asoc.prof., Dr.oec. S.Kučerenko (Perejaslava Hmeļnicka Grigorija Skovorodas vārdā nosaukta Valsts pedagoģiskā universitāte, Ukraina)

  Prof., Dr.oec. M.Kvarachelija (Ekonomikas institūts, Gruzija)

  PhD J.Kazmiercziks (Poznaņas Ekonomikas un uzņēmējdarbības universitāte, Polija)

  Vadošā pētniece, Dr.oec. O.Lavriņenko (Daugavpils Universitāte, Latvija)

  Prof., Dr.hab.sc.soc. A.Matuļionis (Lietuvas Sociālo pētījumu centrs, Lietuva)

  Prof., Dr.phil. M.Navaļnaja (Perejaslava Hmeļnicka Grigorija Skovorodas Valsts pedagoģiskā universitāte, Ukraina)

  PhD V.Nikolajevskis (V.N. Karanzina vārdā nosauktā Harkovas Nacionālā universitāte, Ukraina)

  Tiesnesis, Dr.iur. J.Neimanis (Latvijas Republikas Satversmes tiesa, Latvija)

  Pētniece, Dr.psych. M.Ņesterova (Daugavpils Universitāte, Latvija)

  Dr.habil.phil. V.Ņikiforovs (Baltijas Starptautiskā akadēmija, Latvija)

  Doc., Dr.paed. I.Ostrovska (Daugavpils Universitāte, Latvija)

  Prof., Dr.sc.soc. S.Partickis (Ļubļinas Katoļu universitāte, Polija)

  Prof., Dr. M.Piotrovska-Tribule (Kara pētījumu universitāte Varšavā, Polija)

  Asoc.prof., Dr.psych. A.Ruža (Daugavpils Universitāte, Latvija)

  Pētniece, Dr.oec. O.Ruža (Daugavpils Universitāte, Latvija)

  Prof., Dr.oec. J.Saulītis (Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija)

  Asoc.prof. A.Simakhova (Nacionālā aviācijas universitāte, Ukraina)

  Asoc.prof., Dr.hist. H.Soms (Daugavpils Universitāte, Latvija)

  Prof., Dr.theol. A.Stašulāne (Daugavpils Universitāte, Latvija)

  Pētniece, Dr.oec. V.Šipilova (Daugavpils Universitāte, Latvija)

  Prof., Dr.hab.oec. H.Šmarlovskaja (Baltkrievijas Valsts ekonomikas universitāte, Baltkrievija)

  Prof., Dr.sc.soc. M.J.Šoutena (Beiras Interior Universitāte, Portugāle)

  Prof., Dr.hab.oec. J.Vankeviča (Vitebskas Valsts tehnoloģiskā universitāte, Baltkrievija)

  Dr.iur. V.Tumalavičius (Daugavpils Universitāte, Latvija, Jonasa Žemaitisa Lietuvas militārā akadēmija, Lietuva)

  Prof., Dr. M.Tvaronavičiene (Daugavpils Universitāte, Latvija, Jonasa Žemaitisa Lietuvas militārā akadēmija, Lietuva)

  Prof., Dr.habil.paed., Dr.habil.psych. A.Vorobjovs (Daugavpils Universitāte, Latvija)

  Prof., Dr.sc.soc. V.Voronovs (Krievijas Zinātņu akadēmijas Socioloģijas institūts, Krievija)

  Prof., Dr.iur. V.Zahars (Daugavpils Universitāte, Latvija)

   

   

  KONFERENCES RĪCĪBAS KOMITEJA

  Vadošā pētniece, Dr.oec. O.Lavriņenko (Daugavpils Universitāte, Latvija) – rīcības komitejas priekšsēdētāja/ chair of organizing committee

  Pētniece, Dr.oec. V.Šipilova (Daugavpils Universitāte, Latvija) – rīcības komitejas priekšsēdētājas vietniece/vice-chair of organizing committee

  Doc., Dr.oec. L.Aleksejeva (Daugavpils Universitāte, Latvija)

  Doc., Dr.oec. A.Čaplinska (Daugavpils Universitāte, Latvija)

  Pētniece, Dr.oec. A.Daniļeviča (Daugavpils Universitāte, Latvija)

  Dr.iur. A.Matvejevs (Daugavpils Universitāte, Latvija)

  Pētniece, Dr.psych. M.Ņesterova (Daugavpils Universitāte, Latvija)

  Doc., Dr.paed. I.Ostrovska (Daugavpils Universitāte, Latvija)

  Asoc.prof., Dr.psych. A.Ruža (Daugavpils Universitāte, Latvija)

   

  KONFERENCES TEHNISKAIS SEKRETARIĀTS

  Mg.oec. O.Volkova (Daugavpils Universitāte, Latvija) – tehniskā sekretariāta priekšsēdētāja/chair of technical secretariat

  Mg.psych. Dz.Dronka (Daugavpils Universitāte, Latvija)

  DU HSZI Lietvedības sekretāre E.Kamarūta (Daugavpils Universitāte, Latvija)

  DU SZF Lietvedības sekretāre S.Multiņa (Daugavpils Universitāte, Latvija)

   

  PAPILDUS INFORMĀCIJA

  Dr.oec. Viktorija Šipilova

  E-pasts: viktorija.sipilova@du.lv

  Loading Map....

  Biežāk apmeklētās saites

  Seko mums

  Raksti mums

  Nosūti savu jautājumu, ieteikumu, vai arī vienkārši sazinies ar mums un mēs centīsimies atbildēt cik ātri vien varam!

  Rakstīt ziņu

  Pasākumu kalendārs

  < Oktobris >
  28 29 30 1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30 31 1

  DU BUKLETI

  Pieraksties jaunumiem e-pastā

  Nepalaid garām jaunākās ziņas no Daugavpils Universitātes!