• A- A A+
 • Pieteikšanās 12. Starptautiskai zinātniskai konferencei “Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2017” veltīta Latvijas Republikas simtgadei

  Datums: 09 Oct

  Laiks: Visu dienu

  12. Starptautiskā zinātniskā konference
  “SOCIĀLĀS ZINĀTNES
  REĢIONĀLAJAI ATTĪSTĪBAI 2017″
  Veltīta Latvijas Republikas simtgadei

  2017. GADA 20.-21.OKTOBRĪ
  Daugavpils Universitāte, Parādes iela 1, Daugavpils, Latvija
  Pieteikumu iesniegšana līdz 2017. gada 2.oktobrim
  Rakstu iesniegšana līdz 2017. gada 20.oktobrim

  Daugavpils Universitātes Humanitāro un sociālo zinātņu institūts un Sociālo zinātņu fakultāte (Latvija) organizē 12. ikgadējo starptautisku zinātnisku konferenci “Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2017”.

  Konferences mērķi ir:

  • sekmēt sociālo zinātņu ieguldījumu reģionālajā attīstībā,
  • popularizēt starpdisciplināru pieeju reģionālajai attīstībai nozīmīgo jautājumu risināšanā
  • veicināt pētniecisko rezultātu pārnesi praksē.

  Šī gada konferences norise turpinās gatavošanos Latvijas Republikas simtgades svinībām Daugavpils Universitātē, aicinot dalībniekus īpašu uzmanību veltīt reģionālās attīstības nākotnes vīzijai.

  Konference aicina dalībniekus dalīties pieredzē ekonomikas konkurētspējas un ilgtspējas jautājumos, Eiropas un nacionālajā praksē valsts un tiesību jomā, kā arī aktuālajos jautājumos socioloģijā un sociālajā psiholoģijā, kā piemēram:

  • Sociāli-ekonomiskās attīstības līmeņa diferenciācijas problēmas reģionos: dzīves kvalitāte, labklājība un sociāli ekonomiskā stratifikācija;
  • Personība un darba migrācija: etnosocioloģijas un personības psiholoģijas reģionālie aspekti;
  • Valdības, pašvaldības un tām pakļauto institūciju loma un nozīme finanšu līdzekļu piešķiršanā un pārdalē reģiona konkurētspējas paaugstināšanas procesos: tiesiskie aspekti;
  • Inovatīvais cilvēkkapitāla potenciāls: ekonomiskais, tiesiskais, socioloģiskais un psiholoģiskais aspekti reģiona konkurētspējas paaugstināšanas procesos;
  • Reģiona identitātes loma un nozīme reģiona konkurētspējas nodrošināšanā: ekonomiskais, tiesiskais, socioloģiskais un psiholoģiskais vērtējums;
  • Telpiskā plānošana un tas ietekme uz reģiona konkurētspējas paaugstināšanas iespējām: ekonomiskie un tiesiskie aspekti.

  Zinātniekiem, studentiem, reģionālās politikas veidotājiem un īstenotājiem konference piedāvā:

  • Starpdisciplināru platformu reģionālajai attīstībai nozīmīgo jautājumu apspriešanā tādās disciplīnās kā Reģionālā un finanšu ekonomika, Civiltiesības un Krimināltiesības, Socioloģija un Sociālā psiholoģijā
  • Starptautisku vidi un iespēju apmainīties pieredzē trijās valodās (Latviešu, Angļu, Krievu)
  • Iespēju publicēt pētījumu rezultātus ikgadējā recenzējamā konferences rakstu krājumu sērijā

  SVARĪGA INFORMĀCIJA UN DATUMI

  • DALĪBAS REĢISTRĀCIJA – līdz 02.10.2017.

  Dalību konferencē par reģionālās attīstības aktuāliem jautājumiem Ekonomikā, Tiesību zinātnē, Socioloģijā un Sociālajā psiholoģijā iespējams pieteikt ar īsām tēzēm (līdz 300 vārdiem, tikai teksts) līdz 2017. gada 2. oktobrim, sūtot dalības reģistrācijas formu uz ikgadeja.konference@du.lv

  DALĪBAS REĢISTRĀCIJAS FORMA

  Konferences darba valodas: Latviešu, Angļu, Krievu

  Prezentācijas ilgums: 15 minūtes prezentācijai, 10 minūtes diskusijām

  • DALĪBAS MAKSAS APMAKSA – līdz 02.10.2017.

  Konferences dalības maksa ir 70,00 EUR.

  25,00 EUR Daugavpils Universitātes akadēmiskajam personālam un doktorantiem

  10,00 EUR Daugavpils Universitātes maģistrantiem

  Dalības maksa iekļauj: konferences materiālus, kafijas pauzes un pusdienas, ekskursiju un saviesīgo vakaru.

  Dalības maksa neiekļauj dzīvošanas izdevumus.

  50,00 EUR personām, kuras vēlas iesniegt rakstu bez konferences apmeklēšanas.

  BANKAS REKVIZĪTI:
  Daugavpils Universitāte
  PVN reģ. Nr.: LV90000065985
  Adrese: Vienības ielā 13, Daugavpils, LV5400
  Konta Nr.: LV15TREL9150210000000
  Banka: Valsts Kase
  Kods: TRELLV22

  VEICOT MAKSĀJUMU, OBLIGĀTI JĀNORĀDA MAKSĀJUMA MĒRĶIS SEKOJOŠĀ FORMĀTĀ

  (Vārds, Uzvārds; 12. Starptautiskā zinātniskā konference “Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2017”)

  • RAKSTA IESNIEGŠANA – līdz 20.10.2017.

  Pēc konferences autoru iesniegtie raksti tiks recenzēti un publicēti ikgadējos „Daugavpils Universitātes Humanitāro un sociālo zinātņu institūta un Sociālo zinātņu fakultātes Starptautisko zinātnisko konferenču rakstu krājumos” (ISSN 2255-8853). Rakstu krājumi ir iekļauti Electronic Journals Library of University of Regensburg (Vācija).

  Rakstu publicēšanas politika paredz, ka lēmums par raksta iekļaušanu konferences rakstu krājumā tiek balstīts uz attiecīgajā zinātnes jomā kompetentu recenzentu vērtējumu.

  Raksti jāiesniedz pa e-pastu uz ikgadeja.konference@du.lv

  AUTORA GARANTIJAS FORMA

  PRASĪBAS RAKSTA NOFORMĒŠANAI

  KONFERENCES PROGRAMMAS KOMITEJA

  Prof., Dr.sc.soc. V.Meņšikovs (Daugavpils Universitāte, Latvija) – komitejas priekšsēdētājs
  Prof., PhD Dz.Iliško (Daugavpils Universitāte, Latvija) – komitejas priekšsēdētāja vietniece
  Prof., Dr.iur. J.Teivāns-Treinovskis (Daugavpils Universitāte, Latvija) – komitejas priekšsēdētāja vietnieks
  Vadošais pētnieks, PhD A.Aslands (Norvēģijas pilsētu un reģionālo pētījumu institūts, Norvēģija)
  Asoc.prof., Dr.sc.soc. B.Bela (Latvijas Universitāte, Latvija)
  Prof., Dr.psych. D.Beresnevičiene (Viļņas Universitāte, Lietuva)
  Prof., Dr.oec. T.Bogolib (Perejaslava Hmeļnicka Grigorija Skovorodas vārdā nosaukta Valsts pedagoģiskā universitāte, Ukraina)
  Asoc.prof., Dr. S.Drezgics (Rijekas Universitāte, Horvātija)
  Asoc.prof., Dr.oec. G.Gavtadze (Akakija Cereteli Valsts universitāte, Gruzija)
  Prof., Dr.oec. G.Jaševa (Vitebskas Valsts tehnoloģiskā universitāte, Baltkrievija)
  Asoc.prof., Dr.oec. E.Jermolajeva (Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija, Latvija)
  Vadošā pētniece, Dr.oec. V.Komarova (Daugavpils Universitāte, Latvija)
  Prof., Dr.habil.oec. V.Kosiedovskis (Nikolaja Kopernika universitāte, Polija)
  Prof., Dr.oec. M.Kvarachelija (Ekonomikas institūts, Gruzija)
  Vadošā pētniece, Dr.oec. O.Lavriņenko (Daugavpils Universitāte, Latvija)
  Prof., Dr.habil. A.Makštutis (Lietuvas Jonasa Žemaitisa militārā akadēmija, Lietuva)
  Prof., Dr.hab.sc.soc. A.Matulionis (Lietuvas Sociālo pētījumu centrs, Lietuva)
  Dr.oec. J.Mioduževskis (Varminsko-Mazurski universitāte Olsztinā, Polija)
  Prof., Dr.phil. M.Navalna (Perejaslava Hmeļnicka Grigorija Skovorodas vārdā nosaukta Valsts pedagoģiskā universitāte, Ukraina)
  Asoc.prof. ,Dr.iur. J.Neimanis (Latvijas Universitāte, Latvija)
  Pētniece, Dr.psych. M.Ņesterova (Daugavpils Universitāte, Latvija)
  Doc., Dr.paed. I.Ostrovska (Daugavpils Universitāte, Latvija)
  Prof., Dr.sc.soc. S.Partickis (Ļubļinas Katoļu universitāte,  Polija)
  Doc., Dr.iur. M.Potapovs (Novosibirskas Valsts Tehniskā Universitāte, Krievija)
  Asoc.prof., Dr.psych. A.Ruža (Daugavpils Universitāte, Latvija)
  Pētniece, Dr.oec. O.Ruža (Daugavpils Universitāte, Latvija)
  Prof., Dr.oec. J.Saulītis (Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija)
  Asoc.prof., Dr.hist. H.Soms (Daugavpils Universitāte, Latvija)
  Prof., Dr.theol. A.Stašulāne (Daugavpils Universitāte, Latvija)
  Pētniece, Dr.oec. V.Šipilova (Daugavpils Universitāte, Latvija)
  Prof., Dr.sc.soc. M.J.Šoutena (Beiras Interior Universitāte, Portugāle)
  Prof., Dr.oec. J.Vankeviča (Vitebskas Valsts tehnoloģiskā universitāte, Baltkrievija)
  Prof., Dr. M.Tvaronavičiene (Lietuvas Jonasa Žemaitisa militārā akadēmija, Lietuva)
  Prof., Dr.habil.paed., Dr.habil.psych. A.Vorobjovs (Daugavpils Universitāte, Latvija)
  Prof., Dr.sc.soc. V.Voronovs (Krievijas Zinātņu akadēmijas Socioloģijas institūts, Krievija)
  Prof., Dr.iur. V.Zahars (Daugavpils Universitāte, Latvija)

  KONFERENCES RĪCĪBAS KOMITEJA
  Vadošā pētniece, Dr.oec. O.Lavriņenko (Daugavpils Universitāte, Latvija) – rīcības komitejas priekšsēdētāja
  Pētniece, Dr.oec. V.Šipilova (Daugavpils Universitāte, Latvija) – rīcības komitejas priekšsēdētājas vietniece
  Doc., Dr.oec. A.Čaplinska (Daugavpils Universitāte, Latvija)
  Dr.iur. A.Matvejevs (Daugavpils Universitāte, Latvija)
  Pētniece, Dr.psych. M.Ņesterova (Daugavpils Universitāte, Latvija)
  Doc., Dr.paed. I.Ostrovska (Daugavpils Universitāte, Latvija)
  Asoc.prof., Dr.psych. A.Ruža (Daugavpils Universitāte, Latvija)

  KONFERENCES TEHNISKAIS SEKRETARIĀTS
  Mg.oec. O.Volkova (Daugavpils Universitāte, Latvija) – tehniskā sekretariāta priekšsēdētāja
  Mg.man. A.Brakovska (Daugavpils Universitāte, Latvija)
  Mg.psych. Dz.Dronka (Daugavpils Universitāte, Latvija)
  Mg.oec. A.Ohotina (Daugavpils Universitāte, Latvija)
  Mg.oec. L. Siņica (Daugavpils Universitāte, Latvija)

  PAPILDU INFORMĀCIJA
  Dr.oec. Viktorija Šipilova
  E-pasts: viktorija.sipilova@du.lv

  Biežāk apmeklētās saites

  Seko mums

  Raksti mums

  Nosūti savu jautājumu, ieteikumu, vai arī vienkārši sazinies ar mums un mēs centīsimies atbildēt cik ātri vien varam!

  Rakstīt ziņu

  Pasākumu kalendārs

  < Oktobris >
  25 26 27 28 29 30 1
  2 3 4 5 6 7 8
  9 10 11 12 13 14 15
  16 17 18 19 20 21 22
  23 24 25 26 27 28 29
  30 31 1 2 3 4 5

  DU BUKLETI

  Pieraksties jaunumiem e-pastā

  Nepalaid garām jaunākās ziņas no Daugavpils Universitātes!