Informātikas katedra

7761-8598Kontaktinformācija

Parādes iela 1 – 413. kab.
Daugavpils, LV-5401
Tālrunis: 654 27814
E-pasts: ik@du.lv

Informātikas katedrā darbojas Multimediju centrs

Zinātniskās darbības virzieni

  • Cietķermeņu modelēšana. PLM sistēmas. Multimediji;
  • Jaunākās informācijas tehnoloģijas, datu apstrāde un prezentācija;
  • Nelineāru svārstību sistēmu dinamika. Programmatūras izstrāde un pētīšana;
  • Datorzinātņu mācību metodika;
  • Krājumu pārvalde;
  • Bezmaksas un atvērtā koda programmatūras pielietojums;
  • Matemātiskā māksla. Rakstu modelēšana.

Aktivitātes

  • Profesionālās augstākās izglītības programmas “Informācijas tehnoloģijas” kvalifikācijas prakses sagatavošana (Projekta Nr.:2007/0078/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.6.3./0106/0065);
  • Latvijas – Baltkrievijas sadarbības projekts “Telpisku objektu formēšanas konkurētspējīgas tehnoloģijas ar lāzeru 3D prototipēšanas metodi izstrāde”.
  • Olimpiāde lietišķajā informātikā skolēniem “PASKĀLA RITENIS”

Sadarbības partneri

Personāls

 

Amats Zinātniskais grāds/ Vārds, uzvārds Kontaktinformācija
Katedras vadītāja
Docente Dr.phys. Svetlana Ignatjeva svetlana.ignatjeva[at]du.lv
Akadēmiskais personāls
Asoc. profesore Dr.paed. Nellija Bogdanova nelly.bogdanova[at]du.lv
Lektore Mg.paed. Vija Jankoviče vija.jankovice[du]du.lv
Lektore Mg.sc.comp. Olga Perevalova olga.perevalova[at]du.lv
Lektore Mg.paed. Ieva Boļakova ieva.bolakova[at]du.lv
Lektors Mg.sc.comp. Andris Vagalis andris.vagalis[at]du.lv
Docente Dr.sc.comp. Vija Vagale vija.vagale[at]du.lv
Lektors Mg.paed. Vilnis Vanaģelis vilnis.vanagelis[at]du.lv
Palīgpersonāls
Datorsistēmu un datortīklu administratore Mg.sc.comp. Tatjana Soldatjonoka tatjana.soldatjonoka[at]du.lv

 

Most popular links

Follow us

Email us

Send your question, offer or just contact us, and we will do our best to reply ASAP.

Create email

DU BOOKLETS

Receive news to email

Do not miss any of DU latest news!