Informātikas katedra

7761-8598Kontaktinformācija

Parādes iela 1 – 413. kab.
Daugavpils, LV-5401
Tālrunis: 654 27814
E-pasts: ik@du.lv

Informātikas katedrā darbojas Multimediju centrs

Zinātniskās darbības virzieni

  • Cietķermeņu modelēšana. PLM sistēmas. Multimediji;
  • Jaunākās informācijas tehnoloģijas, datu apstrāde un prezentācija;
  • Nelineāru svārstību sistēmu dinamika. Programmatūras izstrāde un pētīšana;
  • Datorzinātņu mācību metodika;
  • Krājumu pārvalde;
  • Bezmaksas un atvērtā koda programmatūras pielietojums;
  • Matemātiskā māksla. Rakstu modelēšana.

Aktivitātes

  • Profesionālās augstākās izglītības programmas “Informācijas tehnoloģijas” kvalifikācijas prakses sagatavošana (Projekta Nr.:2007/0078/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.6.3./0106/0065);
  • Latvijas – Baltkrievijas sadarbības projekts “Telpisku objektu formēšanas konkurētspējīgas tehnoloģijas ar lāzeru 3D prototipēšanas metodi izstrāde”.
  • Olimpiāde lietišķajā informātikā skolēniem “PASKĀLA RITENIS”

Sadarbības partneri

Personāls

 

Amats Zinātniskais grāds/ Vārds, uzvārds Kontaktinformācija
Katedras vadītāja
Docente Dr.phys. Svetlana Ignatjeva svetlana.ignatjeva[at]du.lv
Akadēmiskais personāls
Asoc. profesore Dr.paed. Nellija Bogdanova nelly.bogdanova[at]du.lv
Lektore Mg.paed. Vija Jankoviče vija.jankovice[du]du.lv
Lektore Mg.sc.comp. Olga Perevalova olga.perevalova[at]du.lv
Lektore Mg.paed. Ieva Boļakova ieva.bolakova[at]du.lv
Lektors Mg.sc.comp. Andris Vagalis andris.vagalis[at]du.lv
Docente Dr.sc.comp. Vija Vagale vija.vagale[at]du.lv
Lektors Mg.paed. Vilnis Vanaģelis vilnis.vanagelis[at]du.lv
Palīgpersonāls
Datorsistēmu un datortīklu administratore Mg.sc.comp. Tatjana Soldatjonoka tatjana.soldatjonoka[at]du.lv

 

Most popular links

Follow us

Email us

Send your question, offer or just contact us, and we will do our best to reply ASAP.

Create email

Events callendar

< August >
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

DU BOOKLETS

Receive news to email

Do not miss any of DU latest news!