Elīnas Vasiļjevas un Elvīras Isajevas Erasmus+ mobilitātes pieredzes stāsts (Ebreju Universitāte Jeruzalemē (Izraēla)

Aktualizēts 29.07.2019 01:52

Daugavpils Universitātes Rusistikas un slavistikas katedrai ir ilglaicīgi sakari ar Ebreju Universitātes Jeruzalemē Slavistikas departamentu. Šos sakarus izveidoja Daugavpils pedagoģiskā institūta absolventi profesirss Fjodors Fjodorovs un profesors Samuels Švarcbands. Tika veikta regulāra pētniecība projekta “Jews and Slavs” ietvaros. Erasmus mobilitātes galvenais mērķis bija atjaunot šos sakarus un izveidot sadarbības un akadēmiskās apmaiņas tīklu Slavistikas, jūdaikas un Holokausta studiju jomās.

Vizītes laikā tika nolasīts lekciju kurss par krievu-ebreju literatūras fenomenu un Vladimira Žabotinska daiļradi (prof. Elīna Vasiļjeva), tika apskatīti krievu valodas mācīšanas principi un problēmas (doc. Elvīra Isajeva), notika tikšanas ar slavistikas pasniedzējiem un novadītas konsultācijas katedras doktorantiem. Tika aplūkota arī pieredze, kad krievu literatūra tiek pasniegta speckursa veidā un tiek lasīta ivrita valodā (profesora Vladimira Hazana nodarbības).

Ebreju Universitāte Jeruzaleme ir spēcīga augstskola ar novatoriskām programmām un jaunām tehnoloģijām. Vizītes laikā mēs iepazināmies ar Universitātes infrastruktūru, studējošo iespējā, augstākās izglītības principiem Izraēlā. Tika organizēta tikšanas arī starptautisko projektu departamentā, kuras laikā tika izrunātas turpmākās sadarbības perspektīvas un mācībspēku apmaiņa.

Erasmus mobilitāte ir lieliskā iespēja iepazīties ar Izraēlas Valsts kultūru un valsts iekārtu. No vienas puses, var runāt par vairākām kultūras atšķirībām, reliģisko segmentu Izraēlas valsts dzīvē. No otras puses, ir vairāki punkti, kas ļauj vilkt paralēles starp mūsu kultūrām: neatkarīgas valsts dibināšana, valsts valodas problēma.

Ņemot vērā Daugavpils Universitātes ieinteresētību Holokausta pētniecībā, tika apmeklēts memoriālais un pētnieciskais centrs Jad Vašem, kurā ekskursiju organizēja Daugavpils Pedagoģiskā institūta absolvents, mūsu zinātniskais partneris un draugs vēstures doktors Arons Šnejers. Pateicoties Aronam mums izdevās apmeklēt mūsu universitātes profesora Joela Veinbegra kapu un nesen aizgājuša Ebreju Universitātes profesora Samuila Švarcbanda atdusas vietu.

Most popular links

Follow us

Email us

Send your question, offer or just contact us, and we will do our best to reply ASAP.

Create email

Receive news to email

Do not miss any of DU latest news!