• A- A A+
 • Daugavpils Universitātes delegācijas vizīte Mindelo Universitātē

  Aktualizēts 14.03.2019 10:25

  No 2019. gada 2. marta līdz 2019. gada 8. martam Daugavpils Universitātes (DU) rektore prof. Irēna Kokina, studiju prorektore prof. Maija Burima un Studiju kvalitātes novērtēšanas centra kvalitātes vadītāja Eva Kasparenoka ERASMUS+ programmas ietvaros atradās personāla mobilitātes vizītē Mindelo Universitātē (MU), Sao Vicente salā, Kaboverdes Republikā.

  Vizīte aizsākās ar MU rektora prof. Albertino Gracas (Albertino Graça) vadītās  universitātes administrācijas un akadēmisko struktūrvienību pārstāvju pieņemšanu. Tajā piedalījās MU Studiju daļas, Grāmatvedības, Studiju kvalitātes centra un katedru vadītāji. MU rektors prof. Albertino Graca savā prezentācijā iepazīstināja ar Kaboverdes izglītības sistēmas principiem, universitātes darbību, uzsvēra Eiropas un Āfrikas sadarbības iespējas augstākajā izglītībā. Turpinājumā DU pārstāves prezentēja Daugavpils Universitāti, raksturojot DU kā Latvijas lielākās reģionālās universitātes darbības daudzveidību un akcentējot jomas, kurās iespējama sadarbība ar Āfrikas augstākās izglītības iestādēm (AII) studiju darbā un pētniecībā. Vizītes laikā tika parakstīts savstarpējais sadarbības līgums ERASMUS+ programmas mobilitāšu turpmākai īstenošanai.

  Mobilitātes laikā, apmeklējot MU struktūrvienības, DU pārstāvji konstatēja, ka abām universitātēm ir daudz kopīgu saskares punktu. Universitāšu pārvaldības tipoloģiju nosaka specifika, kas raksturīga nelielu valstu reģionālajām universitātēm: problēmas, ko rada izglītības centralizācija galvaspilsētās, studējošo skaita ziņā vidēja vai neliela apjoma grupas, nepieciešamība specializēties atsevišķās tautsaimnieciski nozīmīgās jomās, u.c. Vēl viens būtisks tālākās sadarbības faktors ir abu universitāšu studiju programmu līdzības. Gan DU, gan MU var apgūt tiesību zinātni, ekonomiku, starpkultūru attiecības, angļu filoloģiju, psiholoģiju un IT.

  MU iepazīstināja ar medicīnas studiju programmu (māszinības, optometrija) infrastruktūru, jo arī DU plāno šī virziena attīstību. Iepriecināja MU docētāju entuziasms šīs jomas attīstības veicināšanā un aktīva iesaistīšanās vietējās sabiedrības veselības aprūpē – asinsspiediena vai cukura līmeņa mērījumi, ja cilvēkam ir saasinājušās veselības problēmas. DU delegāciju īpaši aizkustināja medicīnas laboratorijas vadītājas stāsts par māszinību programmas iniciētāju no Portugāles – pašaizliedzīgo Lūciju Vazvelho (Lúcia Vaz Velho), kas nesen devusies aizsaulē un ir atstājusi nozīmīgu ieguldījumu MU medicīnas studiju vides un infrastruktūras pilnveidē. Lai iemūžinātu viņas piemiņu, MU vadība uzaicināja viņas ģimeni uz medicīnas studijām veltītā kompleksa atklāšanu un nosauca to mecenātes vārdā.

  Izglītības jomas specifiku MU nosaka valsts lokācija uz 10 dažādām salām un klimatiskie apstākļi – vēja un saules enerģijas resursi, tāpēc īpaši nozīmīga ir MU studiju sinerģija ar enerģētikas un dabas resursu izmantošanas industriju, kas veidojas uz inženierijas studiju programmas pamata. DU pārstāves apmeklēja arī citus MU korpusus, kas izvietoti dažādās vietās Sao Vicente salā, iepazīstot to, kā studējošie apgūst saules un vēja enerģijas izmantošanas iespējas un sadarbojas ar darba tirgu.

  Lielu iespaidu atstāja MU rektora prof. Albertino Gracas harizmātiskā personība. Rektors Sao Vicente salā un visā valstī ir ļoti atpazīstams, jo pirms 2 gadiem, gūstot labus panākumus, piedalījās Kaboverdes Republikas prezidenta vēlēšanās, tādējādi vienlaikus nodrošinot Mindelo universitātes atpazīstamību.

  MU darbinieki dalījās pieredzē par ārvalstu studējošo piesaisti no Brazīlijas, Portugāles, Ķīnas Tautas Republikas Makao Speciālā Administratīvā Reģiona un Kubas. MU vadība regulāri dodas vizītēs uz šīm valstīm, lai popularizētu savas studiju programmas, vadītu lekcijas un veidotu kopīgus starptautiskus projektus.

  Vizītes ietvaros tika organizētas tikšanās ar studējošajiem, kas labprāt stāstīja par MU mūsdienīgo studiju vidi, draudzīgo atmosfēru un iespējām studēt citās valstīts. Daži studējošie izteica nopietnu interesi vismaz semestri studēt Daugavpils Universitātē.

  Mobilitātes laikā DU pārstāves tikās ar MU personālu – atbildīgo par studijām, atbildīgo par studiju kvalitāti, finanšu menedžeri, bibliotēkas vadītāju, u.c. Atbildīgais par studiju programmām stāstīja par fleksiblo studiju plānošanu atbilstoši studējošo individuālajām interesēm, atbalstu studējošo izmitināšanai pilsētā ar samērā nelielu dzīvojamo fondu. Atbildīgais par studiju kvalitāti informēja par MU studējošo tiesībām un ietekmi uz studiju vides uzlabošanu, kā arī individuālajām konsultācijām dažādu problēmu risināšanā. Bibliotēkas apmeklējuma laikā DU pārstāves pārliecinājās par mūsdienīgo materiāli tehnisko bāzi un novērtēja brīvo pieeju starptautiskajām datu bāzēm un starp abonementu tīklam.

  MU tika iepazīstināta ar DU labo praksi zinātniskā darba un inovāciju jomā. DU pārstāves informēja MU personālu ar starptautisko projektu ieviešanas iespējām un zinātniskās kapacitātes veicināšanas pasākumiem.

  Vizītes laikā tika kopīgi izstrādāts līgums DU un MU bilaterālās sadarbības veicināšanai, ko mobilitātes pēdējā dienā parakstīja abu universitāšu rektori.

  Pavisam drīz, 2019. gada maijā, MU pārstāvji ieradīsies Daugavpils Universitātē, lai piedalītos 1. Starptautiskajā ERASMUS+ akadēmiskā un vispārējā personāla apmācību nedēļā, kuras ietvaros tiks organizēti vairāki informatīvi un tīklošanās pasākumi.

  Galvenais vizītes ieguvums – izpratne par to, ka arī ārpus Eiropas ekonomiski nedaudz mazāk attīstītās valstīs nekā Latvija, ir tik daudz entuziastisku, radošu un zinošu augstākās izglītības darbinieku, kas ir gatavi ne tikai formālai pieredzes apmaiņai, bet ir patiesi ieinteresēti uzsākt kopīgu studiju kursu, moduļu realizēšanu un savas valsts pārstāvjiem popularizēt DU studiju iespējas.

  Papildu informācija:

  DU rektore prof. Irēna Kokina
  e-pasts: irena.kokina@du.lv

  DU Studiju prorektore prof. Maija Burima
  e-pasts: maija.burima@du.lv

  Biežāk apmeklētās saites

  Seko mums

  Raksti mums

  Nosūti savu jautājumu, ieteikumu, vai arī vienkārši sazinies ar mums un mēs centīsimies atbildēt cik ātri vien varam!

  Rakstīt ziņu

  DU BUKLETI

  Pieraksties jaunumiem e-pastā

  Nepalaid garām jaunākās ziņas no Daugavpils Universitātes!