• A- A A+
 • Daugavpils Universitātē notika darbseminārs “Jauno pedagoģijas studiju programmu izstrāde: satura un procesa izvērtējums”

  Aktualizēts 30.08.2019 15:31

  2019.gada 28. augustā ESF projekta “Daugavpils Universitātes studiju virziena “Izglītība, pedagoģija un sports” modernizācija Latvijas izglītības sistēmas ilgtspējīgai attīstībai”, Nr. 8.2.1.0/18/I/005 ietvaros Daugavpils Universitātē notika darbseminārs par jauno pedagoģijas studiju programmu izstrādi, kurā piedalījās projekta vadītāja, projekta apakšprogrammas koordinatore, Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja, Humanitāro un sociālo zinātņu institūta, Izglītības un vadības fakultātes, Dabaszinību un matemātikas fakultātes mācībspēki, maģistra studiju programmas “Izglītība” un doktora studiju programmas “Pedagoģija” studējošie.

  Tā kā vasarā tika intensīvi turpināts darbs pie jauno studiju programmu koncepcijas un studiju kursu aprakstu pilnveidošanas, semināra dalībniekiem bija iespēja dalīties savā pieredzē par aktuālākajiem saturiskajiem jautājumiem un diskutēt par sarežģījumiem, kas radušies darba procesā. Projekta vadītāja, vad. pētn. Eridiana Oļehnoviča iepazīstināja semināra dalībniekus ar aktuālāko informāciju par jauno studiju programmu sagatavošanu un sadarbību ar iesaistītajām partneraugstskolām, kā arī aicināja apstiprinātos jauno studiju programmu direktorus atbildīgi organizēt darbu programmu licencēšanas ziņojumu sagatavošanā.

  Apakšprogrammas koordinatore obligātā satura kopīgo studiju kursu izstrādē, pētn. Mārīte Kravale-Pauliņa sniedza klātesošajiem pārskatu par paveikto projekta ietvaros 2018./2019. st. g. studiju virzienā “Izglītība, pedagoģija un sports”. Klātesošie tika aicināti diskutēt par nozīmīgiem jautājumiem par topošo studiju programmu īstenošanu DU, kā arī tika akcentēta vajadzība sekot aktualitātēm normatīvajos dokumentos, vadlīnijās,  “Skola 2030”, īpaši uzsverot, ka jauno pedagogu sagatavošana notiks saskaņā ar projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” rezultātiem atbilstoši katras jomas specifikai.

  Semināra laikā tika uzsvērts, ka svarīga ir arī mācībspēku profesionālā kompetence un profesionālās darbības sasaiste ar notiekošo darba vidē, līdz ar to atzinīgi tika novērtēta pieredze, kas iegūta docētājiem iesaistoties citos DU īstenotajos projektos, piemēram, stažēšanās Izglītības pārvaldē un vispārizglītojošās izglītības iestādēs.

  Semināra turpinājumā apstiprinātie jaunizstrādāto studiju programmu direktori: prof. Jeļena Davidova (doktora studiju programma “Izglītības zinātnes”), doc. Sandra Zariņa (integrētā profesionālā pedagoģijas bakalaura studiju programma “Skolotājs”), doc. Jeļena Badjanova (profesionālā bakalaura studiju programma “Pirmsskolas un sākumskolas skolotājs”) un vad. pētn. E.Oļehnoviča (otrā līmeņa augstākās izglītības studiju programma “Skolotājs”) īsumā informēja semināra dalībniekus par progresu un neskaidrajiem jautājumiem studiju programmu licencēšanas dokumentu sagatavošanā, kā arī aicināja programmās iesaistītos mācībspēkus atbildīgi veikt uzticētos pienākumus, lai nodrošinātu kvalitatīvu dokumentu sagatavošanu licencēšanai.

  Semināra noslēgumā dalībniekiem bija iespēja uzdot jautājumus projekta vadītājai E.Oļehnovičai un apakšprogrammas koordinatorei obligātā satura kopīgo studiju kursu izstrādē M.Kravalei-Pauliņai.

  Darbsemināra materiāli:

  Darba kārtība

   

  Papildu informācija

  Ilona Fjodorova

  Projekta koordinatore

  Tālr. 27107255

  E-pasts: ilona.fjodorova@du.lv

   

  Eridiana Oļehnoviča

  Projekta vadītāja

  Tālr. 29130310

  E-pasts: eridiana.olehnovica@du.lv

  Biežāk apmeklētās saites

  Seko mums

  Raksti mums

  Nosūti savu jautājumu, ieteikumu, vai arī vienkārši sazinies ar mums un mēs centīsimies atbildēt cik ātri vien varam!

  Rakstīt ziņu

  Pasākumu kalendārs

  < Jūnijs >
  1 2 3 4 5 6 7
  8 9 10 11 12 13 14
  15 16 17 18 19 20 21
  22 23 24 25 26 27 28
  29 30 1 2 3 4 5

  DU BUKLETI

  Pieraksties jaunumiem e-pastā

  Nepalaid garām jaunākās ziņas no Daugavpils Universitātes!