• A- A A+
 • Attālināto gala/valsts pārbaudījumu pieredze Daugavpils Universitātē 2019./2020. studiju gadā

  Aktualizēts 09.07.2020 16:26

  Aizvadītais studiju gads Daugavpils Universitātes vēsturē iezīmogojies ar unikālu pieredzi – attālinātajām studijām, ko noteica COVID-19 pandēmijas situācija. Tā liedza docētājiem un studējošajiem tikties auditorijās, un lika novērtēt, cik svarīga ir fiziskā klātbūtne un sadarbība lekcijās, semināros vai diskusijās.

  Sākot ar martu, gan docētāji, gan studējošie papildināja savas digitālās kompetences tik strauji un daudzveidīgi, ka jutāmies pārsteigti, cik īsā laikā varam apgūt dažādus digitālos rīkus un spējam adapēties unikāliem apstākļiem, izstrādāt jaunus, radošus risinājumus studiju procesa nodrošināšanā.

  Attālinātai apmācībai noteikti ir gan priekšrocības, gan ēnas puses. Par to pārliecinājāmies, studiju gada nogalē, plānojot gala/valsts pārbaudījumu attālināto norisi visās DU studiju programmās, izņemot PBSP “Fizioterapija”, kur pārbaudījumi vēl notiks, jo tika pārcelta profesionālās kvalifikācijas prakse.

  Lai gala/valsts pārbaudījumi noritētu pēc vienotiem principiem visā universitātē, izstrādājām “Kārtību par gala/valsts pārbaudījumu organizēšanu attālināti Daugavpils Universitātē 2019./2020. studiju gadā”. Gala/valsts pārbaudījumi tika organizēti licencētās ZOOM konferenču platformās. Tika precīzi definēti pārbaudījuma norises soļi, veikti videoieraksti. Vairākās studiju programmās – PBSP “Dizains”, PBSP “Mūzika”, PBSP “Skolotājs (sporta un sociālo zinību skolotājs)” u.c. bija nepieciešami īpaši risinājumi videoprezentāciju demonstrēšanai.

  Lai monitorētu “Kārtības par gala/valsts pārbaudījumu organizēšanu attālināti Daugavpils Universitātē 2019./2020. studiju gadā” situatīvo atbilstību, studiju prorektore prof. Maija Burima un SKNC kvalitātes vadītāja Eva Kasparenoka pieslēdzās vairāku studiju programmu pārbaudījumiem. Varēja vērot, ka satraukums, kārtojot pārbaudījumus attālināti, sākotnēji bija gan studējošajiem, gan docētājiem. Gandrīz visās programmās iepriekš bija noticis kārtībā paredzētais “mēģinājums”, tādēļ lielākoties nebija misēkļu ar skaņu vai prezentāciju. Ne visos eksāmenos studējošo vai komisijas locekļu lodziņos bija ierakstīts vārds un uzvārds, nebija vienotas pieejas komisijas diskusiju ierakstam atzīmes apspriešanas laikā. Studējošie visbiežāk eksāmenu kārtoja savā dzīvesvietā, taču bija arī tādi, kas pieslēdzās eksāmenam ārpus telpām. Eksāmena fonā dažkārt epizodiski varēja vērot ziņkāros studējošo atbalstītāju skatus – ģimenes locekļus un mājdzīvniekus. Kopumā šie pārbaudījumi nodemonstrēja to, ka, lai cik elastīgs būtu cilvēciskais faktors, mēs nevaram vadīt procesu, ja pilsētā pēkšņi pazūd elektroenerģija vai kādā studiju korpusa daļā ir traucēts interneta savienojums. Analizējot pārbaudījumus, kuru laikā notika šādi neparedzēti gadījumi, izdarījām secinājumus, kas būtu jāpilnveido izstrādātajā kārtībā par attālinātajiem gala/valsts pārbaudījumiem.

  Šobrīd nav skaidrības, kā attīstīsies situācija nākamajā studiju gadā. Bet ir skaidrs, ka no šī gada pieredzes iemācījāmies svarīgāko – ir programmas, kurās šī studiju forma var kļūt par pamatformu vai būtisku studiju elementu. Vienlaikus esam kliedējuši mītu, ka attālinātās studijas ir lētākas. Sagatavošanās attālināto studiju īstenošanai prasa daudz lielāku docētāju darbu, jo datorekrānā prezentētajam materiālam nepieciešams cits strukturējums un specifiska satura apstrāde, kā arī pastāvīga digitālās pratības pilnveide un jaunu attālināto mācību metožu apguve. Jāpaplašina e-studiju vides Moodle iespējas, jo tieši šo digitālo platformu DU pirms vairākiem gadiem bija noteikusi par galveno e-studiju atbalsta rīku, un attālināto studiju laikā vairums docētāju to sāka izmantot aktīvāk.

  Vislielākā pateicība fakultāšu vadībai, studiju programmu direktoriem, dekanātiem un katedrām, IKTC, SKNC, Studiju daļai, gala/valsts pārbaudījumu komisijām, to priekšsēdētājiem un sekretāriem, kā arī visiem studējošajiem, kas izturēja šo neparasto studiju procesa noslēgumu. Tas iemācīja mums sadarboties un ātri pielāgoties jauniem apstākļiem.

  Lai vasaras atpūta mijas ar ainām par aizvadīto sesiju, ko atmiņā atsauks fotomirkļi no attālinātajiem gala/valsts pārbaudījumiem, iekšēju sagatavošanos jebkuram no iespējamajiem studiju scenārijiem nākamā studiju gada sākumā, kā arī ideju ģenerēšanu par jauniem studiju materiāliem e-studiju vidē Moodle.

  GALA/VALSTS PĀRBAUDĪJUMU FOTOMIRKĻI

  Papildu informācija:

  DU studiju prorektore
  Prof. Maija Burima
  e-pasts: maija.burima@du.lv

  Biežāk apmeklētās saites

  Seko mums

  Raksti mums

  Nosūti savu jautājumu, ieteikumu, vai arī vienkārši sazinies ar mums un mēs centīsimies atbildēt cik ātri vien varam!

  Rakstīt ziņu

  Pieraksties jaunumiem e-pastā

  Nepalaid garām jaunākās ziņas no Daugavpils Universitātes!