• A- A A+
 • Atskats uz starptautisko zinātnisko konferenci XXIV Zinātniskie lasījumi

  Aktualizēts 06.02.2014 21:48

  10352-11493-n9732-10818-m2014. gada 30.–31. janvārī Daugavpils Universitātes Humanitārajā fakultātē (DU HF) notika ikgadējā starptautiskā zinātniskā konference XXIV Zinātniskie lasījumi. Konference ir vērienīgākais fakultātes zinātniskais notikums, kas reprezentē svarīgākās DU pārstāvētās humanitāro zinātņu jomas, tematiskos lokus, pētnieciskās metodoloģijas un starpdisciplinārās inovācijas.
  Šogad konferencē piedalījās 280 referenti no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Lielbritānijas, Vācijas, Baltkrievijas, Polijas, Krievijas, Ukrainas un Gruzijas. Jāatzīmē, ka, atskatoties uz iepriekšējo gadu Zinātniskajiem lasījumiem, tas ir lielākais dalībnieku skaits.

  XXIV Zinātnisko lasījumu atklāšanā konferences dalībniekus uzrunāja HF dekāne prof.Maija Burima, Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja pirmais  vietnieks Jānis Dukšinskis, DU zinātņu prorektore asoc. prof. Inese Kokina.
  Fokusējoties uz svarīgākajām DU HF pētnieciskajām jomām – salīdzināmo valodniecību, sastatāmo lingvistiku, reģionālajiem un starpdisciplinārajiem pētījumiem –, konferences darbs tika organizēts tematiskajās darba grupās: „Baltu valodas: sinhronija un diahronija”, „Slāvu valodas vēstures un kultūras kontekstā”, „Vācbaltu teksti: lingvistika un poētika”, „Angļu valodas lingvistiskie aspekti un poētika”, „Gastronomija literatūrā un kultūrā”, „Literatūras žanru modifikācijas”, „Vēsture: avoti un cilvēki” un „Vēsturiskā atmiņa”.
  Darba grupā „Baltu valodas: sinhronija un diahronija” piedalījās Latvijas (Daugavpils, Liepājas, Rēzeknes, Rīgas augstskolu) un Lietuvas (Kauņas, Klaipēdas, Šauļu un Viļņas augstskolu) lingvisti. Lielākā daļa nolasīto referātu demonstrē, ka gan Latvijas, gan Lietuvas valodnieki pievēršas pētījumiem, kas atspoguļo dažādus valodas pragmatiskos un nominācijas aspektus, valodas metaforiskos modeļus, frazeoloģismu analīzi daiļliteratūrā un citu stilu tekstos, kā arī areālo pētījumu problēmas. Referenti prezentēja aktuālus pētījumus par diskursa analīzes un tulkošanas jautājumiem, piedāvāja netradicionālas analīzes un multimodālās perspektīvas iespējas, terminu satura un izpētes tendences. Plašāku interesi un diskusijas izraisīja frazeoloģismu izpratnes problemātika latviešu un lietuviešu valodā, neoloģismu vārdnīcas izveides nepieciešamība, sarunvalodas termina saturs u.c.
  Slāvu lingvisti no Latvijas, Krievijas, Lietuvas, Polijas, Baltkrievijas un Ukrainas piedalījās darba grupā „Slāvu valodas vēstures un kultūras kontekstā”. Referenti pievērsās starpvalodu kontaktiem, starpkultūru kontrastiem, masmediju un izlokšņu metaforām, intertekstuāliem sakariem un kognitīviem konceptiem.
  Vācu filoloģijas darba grupas „Vācbaltu teksti: lingvistika un poētika” pētījumi bija veltīti aktuāliem mūsdienu literatūrzinātnes un lingvistiskas aspektiem. Referenti pievērsās latviešu tautasdziesmām, lietuviešu pasakām, kalendāru tekstiem un ceļojumu aprakstiem, saistītiem ar vācu valodu un literatūru. Darba grupas noslēgumā klātesošie ierosināja turpināt vācbaltu tekstu pētīšanu un publicēt rakstus 2013. gadā aizsāktajā HF zinātniskajā rakstu krājumā „Deutsch-baltischer Kulturtransfer”.
  Konferences darba grupā„Angļu valodas lingvistiskie aspekti un poētika” 21 referents pārstāvēja Latviju, Lietuvu, Ukrainu un Baltkrieviju. Referātos tika apspriesti sociolingvistikas, tulkojumzinātnes, sastatāmās lingvistikas un teksta poētikas jautājumi. Konferences dalībnieki atzina, ka diskusijās guva daudz zinātnisku atziņu, kas neapšaubāmi radīs izpausmi viņu turpmākajā zinātniskajā darbībā.

  DU HF XXIV Zinātniskajos lasījumos lielu atsaucību guva darba grupa „Gastronomija literatūrā un kultūrā”. Latviešu un angļu valodā darbs norisinājās četrās sekcijās: latviešu literatūras vēstures, pasaules literatūras vēstures, mūsdienu literatūras un kultūras, kā arī folkloras un bērnu literatūras sekcijā. Ar saistošiem pētījumiem uzstājās zinātnieki un doktoranti no Latvijas (Daugavpils, Rīga, Liepāja, Rēzekne), no Lietuvas (Kauņa) un Polijas (Poznaņa). Gastronomiskais kods tika atklāts visā tā daudzveidībā, raksturojot ēdienu, dzērienu un galda kultūras nozīmi kā literārajos tekstos, tā dažādu tautu tradīcijās: no balandu zupas A. Brigaderes bērnības atmiņu prozā līdz austerēm S. Beketa, Dž. Džoisa tekstos un ēdmaņas pasaules mūsdienu literatūrā, no Svahili kulinārā leksikona, „gastronomiskajiem” tabu latgaliešu folklorā līdz kāzu mielastam mūsdienu lietuviešu pilsētvides tradīcijās. Krievu literatūras sekcijā tika runāts par gastronomiskā koda nozīmi un funkciju literatūrā un kultūrā, tā motīvu pasaules folklorā un literārajos tekstos. Caur gastronomisko zīmju sistēmu tika atklāta kultūru savdabība un daudzveidība. Konferences dalībnieki vairākkārt izteica atzinību par veiksmīgi izvēlēto starpdisciplināro diskursu: gastronomiju literatūrzinātniskā, kulturoloģiskā un etnoloģiskā skatījumā.

  Darba grupā „Literatūras žanru modifikācijas” piedalījās gan pieredzējuši komparatīvisti un literatūras teorētiķi no Latvijas (Daugavpils, Rīga, Rēzekne), Krievijas (Maskava), Lietuvas (Kauņa, Šauļi), gan DU doktora programmā „Literatūrzinātne” („Salīdzināmā literatūrzinātne” un „Cittautu literatūras vēsture”) studējošie. Zinātnieki un literatūrpētnieki pievērsās mūsdienu literatūras teorijā mazāk aktualizētā literārā žanra jautājumam sastatāmajā aspektā. Referenti analizēja literāro žanru variācijas, transformācijas un mutācijas latviešu un cittautu literatūrā sinhronā un diahronā aspektā. Darba grupā valdīja diskusijas rosinošs akadēmisks gars – apskatītie jautājumi liecināja par daudzveidīgu pieeju tēmai un nepieciešamību pilnveidot žanru teoriju.

  DU HF rīkotās starptautiskās zinātniskās konferences XXIV Zinātniskie lasījumi darba grupā „Vēsture: avoti un cilvēki” piedalījās 45 dalībnieki no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Lielbritānijas, Polijas, Ukrainas, Baltkrievijas un Krievijas. Darba grupas plenārsēdē tika skatītas ar Pirmo pasaules karu saistītas tēmas, atzīmējot simtgadi kopš kara sākuma. Konferences otrajā dienā referenti prezentēja pētījumu rezultātus trīs apakšgrupās: „Avotu daudzveidība”, „No viduslaikiem līdz mūsdienām” un „20. gs. vēsture”. Konferences ietvaros notika arī XXIII Zinātnisko lasījumu rakstu krājuma „Vēsture: avoti un cilvēki” (atb. red. I. Saleniece; iekļauts EBSCO datubāzē) prezentācija.

  XXIV Zinātnisko lasījumumateriāli tiks publicēti EBSCO indeksā iekļautajos zinātnisko rakstu krājumos: „Komparatīvistikas almanahs. Journal of Comparative Studies”, „Literatūra un kultūra: process, mijiedarbības, problēmas”, „Vēsture: avoti un cilvēki”, kā arī citos fakultātes izdevumos: „Valoda dažādu kultūru kontekstā”, „Kultūras studijas”.

  Pēc aktīvas un ražīgas darba dienas konferences dalībnieki tika aicināti uz XXIV Zinātnisko lasījumu plenārsēdi, ko atklāja HF dekāne prof. Maija Burima. DU zinātņu prorektore asoc. prof. Inese Kokina Dr. habil. hist., prof. Vitālijam Šaldam par izcilu zinātnisko un pedagoģisko veikumu pasniedza Daugavpils Universitātes Goda nosaukumaemeritus profesors diplomu. Pēc diploma saņemšanas emeritus profesors uzstājās ar referātu par Latviju Pirmā pasaules kara notikumu kontekstā, jo šogad tiek atzīmēta kara sākuma simtgade. Lasījuma nobeigumā prof. V. Šalda klātesošos uzrunāja ar vārdiem „Gods kalpot zinātnei!”. Priekšlasījumu „Mūsu dienišķās mājas” konferences dalībniekiem piedāvāja Latvijas Universitātes profesore Janīna Kursīte. DU profesore Zaiga Ikereprezentēja zinātnisko rakstu krājumu „Latgale etniskā un kultūrvēsturiskā skatījumā”, kas tapis Valsts pētījumu programmas projekta „Reģionālā identitāte Eiropas kontekstā” ietvaros. Savukārt DU asoc. prof., Komparatīvistikas institūta pētniece Jeļena Koroļovaiepazīstināja ar tikko publicēto monogrāfiju „Vienas ģimenes dialektālā vārdnīca – 2 (Pleskavas apgabala Pitalovas rajons)”.

  Pēc konferences plenārsēdes dalībnieki tika aicināti uz diskusiju vakaru, lai neformālā gaisotnē dalītos pieredzē un iespaidos, veidotu jaunus zinātniskos kontaktus.

  DU HF starptautisko zinātnisko konferenci XXIV Zinātniskie lasījumi atbalstīja Valsts pētījumu programma „Nacionālā identitāte”.

  Papildu informācija:10419-11561-m
  Humanitārā fakultāte
  tālr.: +371 654 24238
  mob.: +371 20218334
  e-pasts: hf@du.lv

  Biežāk apmeklētās saites

  Seko mums

  Raksti mums

  Nosūti savu jautājumu, ieteikumu, vai arī vienkārši sazinies ar mums un mēs centīsimies atbildēt cik ātri vien varam!

  Rakstīt ziņu

  Pieraksties jaunumiem e-pastā

  Nepalaid garām jaunākās ziņas no Daugavpils Universitātes!