• A- A A+
 • Līdz 5. oktobrim pagarināta reģistrācija 13. Starptautiskajai zinātniskajai konferencei “Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2018″

  Aktualizēts 02.10.2018 13:01

  13. Starptautiskā zinātniskā konference
  “SOCIĀLĀS ZINĀTNES
  REĢIONĀLAJAI ATTĪSTĪBAI 2018″
  Veltīta Baltijas valstu simtgadei

  2018. GADA 12. – 13. OKTOBRĪ
  Daugavpils Universitāte, Parādes iela 1, Daugavpils, Latvija

  Pieteikumu iesniegšana līdz 2018. gada 1. oktobrim
  Rakstu iesniegšana līdz 2018. gada 12. oktobrim

  Daugavpils Universitātes Humanitāro un sociālo zinātņu institūts un Sociālo zinātņu fakultāte (Latvija) organizē 13. ikgadējo starptautisko zinātnisko konferenci “Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2018”.

  KONFERENCES PROGRAMMA

  Konferences mērķi ir:

  • sekmēt sociālo zinātņu ieguldījumu reģionālajā attīstībā,
  • popularizēt starpdisciplināru pieeju reģionālajai attīstībai nozīmīgo jautājumu risināšanā
  • veicināt pētniecisko rezultātu pārnesi praksē.

  Šī gada konferences norise veltīta Baltijas valstu simtgades svinībām Daugavpils Universitātē, aicinot dalībniekus īpašu uzmanību veltīt reģionālās attīstības nākotnes vīzijai.

  Konference aicina dalībniekus dalīties pieredzē ekonomikas konkurētspējas un ilgtspējas jautājumos, Eiropas un nacionālajā praksē valsts un tiesību jomā, kā arī aktuālajos jautājumos socioloģijā un sociālajā psiholoģijā, kā piemēram:

  • Sociāli-ekonomiskās attīstības līmeņa diferenciācijas problēmas reģionos: dzīves kvalitāte, labklājība un sociāli ekonomiskā stratifikācija;
  • Personība un darba migrācija: etnosocioloģijas un personības psiholoģijas reģionālie aspekti;
  • Valdības, pašvaldības un tām pakļauto institūciju loma un nozīme finanšu līdzekļu piešķiršanā un pārdalē reģiona konkurētspējas paaugstināšanas procesos: tiesiskie aspekti;
  • Inovatīvais cilvēkkapitāla potenciāls: ekonomiskais, tiesiskais, socioloģiskais un psiholoģiskais aspekti reģiona konkurētspējas paaugstināšanas procesos;
  • Reģiona identitātes loma un nozīme reģiona konkurētspējas nodrošināšanā: ekonomiskais, tiesiskais, socioloģiskais un psiholoģiskais vērtējums;
  • Telpiskā plānošana un tas ietekme uz reģiona konkurētspējas paaugstināšanas iespējām: ekonomiskie un tiesiskie aspekti.

  Zinātniekiem, studentiem, reģionālās politikas veidotājiem un īstenotājiem konference piedāvā:

  • Starpdisciplināru platformu reģionālajai attīstībai nozīmīgo jautājumu apspriešanā tādās disciplīnās kā Reģionālā un finanšu ekonomika, Civiltiesības un Krimināltiesības, Socioloģija un Sociālā psiholoģijā
  • Starptautisku vidi un iespēju apmainīties pieredzē trijās valodās (Latviešu, Angļu, Krievu)
  • Iespēju publicēt pētījumu rezultātus ikgadējā recenzējamā konferences rakstu krājumu sērijā

  SVARĪGA INFORMĀCIJA UN DATUMI

  • DALĪBAS REĢISTRĀCIJA – līdz 01.10.2018.

  Dalību konferencē par reģionālās attīstības aktuāliem jautājumiem Ekonomikā, Tiesību zinātnē, Socioloģijā un Sociālajā psiholoģijā iespējams pieteikt ar īsām tēzēm (līdz 300 vārdiem, tikai teksts) līdz 2018. gada 1. oktobrim, sūtot dalības reģistrācijas formu uz ikgadeja.konference@du.lv

  DALĪBAS REĢISTRĀCIJAS FORMA

  Konferences darba valodas: Latviešu, Angļu, Krievu

  Prezentācijas ilgums: 15 minūtes prezentācijai, 10 minūtes diskusijām

  • DALĪBAS MAKSAS APMAKSA – līdz 01.10.2018.

  Konferences dalības maksa ir 70,00 EUR.

  25,00 EUR Daugavpils Universitātes akadēmiskajam personālam un doktorantiem

  10,00 EUR Daugavpils Universitātes maģistrantiem

  Dalības maksa iekļauj: konferences materiālus, kafijas pauzes un pusdienas, ekskursiju un saviesīgo vakaru.

  Dalības maksa neiekļauj dzīvošanas izdevumus.

  50,00 EUR personām, kuras vēlas iesniegt rakstu bez konferences apmeklēšanas.

  BANKAS REKVIZĪTI:
  Daugavpils Universitāte
  PVN reģ. Nr.: LV90000065985
  Adrese: Vienības ielā 13, Daugavpils, LV5400
  Konta Nr.: LV15TREL9150210000000
  Banka: Valsts Kase
  Kods: TRELLV22

  VEICOT MAKSĀJUMU, OBLIGĀTI JĀNORADA MAKSĀJUMA MĒRĶIS SEKOJOŠĀ FORMĀTĀ

  (Vārds, Uzvārds; 13. Starptautiskā zinātniskā konference “Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2018”)

  • RAKSTA IESNIEGŠANA – līdz 12.10.2018.

  Pēc konferences autoru iesniegtie raksti tiks recenzēti un publicēti ikgadējos „Daugavpils Universitātes Humanitāro un sociālo zinātņu institūta un Sociālo zinātņu fakultātes Starptautisko zinātnisko konferenču rakstu krājumos” (ISSN 2255-8853). Rakstu krājumi ir iekļauti Electronic Journals Library of University of Regensburg (Vācija).

  Rakstu publicēšanas politika paredz, ka lēmums par raksta iekļaušanu konferences rakstu krājumā tiek balstīts uz attiecīgajā zinātnes jomā kompetentu recenzentu vērtējumu.

  Raksti jāiesniedz pa e-pastu uz ikgadeja.konference@du.lv

  AUTORA GARANTIJAS FORMA

  PRASĪBAS RAKSTA NOFORMĒŠANAI

  KONFERENCES PROGRAMMAS KOMITEJA

  Prof., Dr.sc.soc. V.Meņšikovs (Daugavpils Universitāte, Latvija) – komitejas priekšsēdētājs

  Prof., PhD D.Iliško (Daugavpils Universitāte, Latvija) – komitejas priekšsēdētāja vietniece Prof., Dr.iur. J.Teivāns-Treinovskis (Daugavpils Universitāte, Latvija) – komitejas priekšsēdētāja vietnieks

  Doc., Dr.oec. L.Aleksejeva (Daugavpils Universitāte, Latvija)

  Vadošais pētnieks, PhD A.Aslands (Norvēģijas pilsētu un reģionālo pētījumu institūts, Norvēģija)

  Asoc.prof., Dr.sc.soc. B.Bela (Latvijas Universitāte, Latvija)

  Prof., Dr.psych. D.Beresnevičiene (Viļņas Universitāte, Lietuva)

  Asoc.prof., Dr. S.Drezgics (Rijekas Universitāte, Horvātija)

  Asoc.prof., Dr.oec. G.Gavtadze (Akakija Cereteli Valsts universitāte, Gruzija)

  Prof., Dr.oec. G.Jaševa (Vitebskas Valsts tehnoloģiskā universitāte, Baltkrievija)

  Vadošā pētniece, Dr.oec. E.Jermolajeva (Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Latvija)

  Vadošā pētniece, Dr.oec. V.Komarova (Daugavpils Universitāte, Latvija)

  Prof., Dr.habil.oec. V.Kosiedovskis (Nikolaja Kopernika universitāte, Polija)

  Prof., Dr.oec. M.Kvarachelija (Ekonomikas institūts, Gruzija)

  Vadošā pētniece, Dr.oec. O.Lavriņenko (Daugavpils Universitāte, Latvija)

  Prof., Dr.habil.oec. A.Makštutis (Profesora A.Makštutisa Harmoniskas valsts un sabiedrības attīstības fonds, Lietuva)

  Prof., Dr.hab.sc.soc. A.Matulionis (Lietuvas Sociālo pētījumu centrs, Lietuva)

  Dr.oec. J.Mioduževskis (Varminsko-Mazurski universitāte Olsztinā, Polija)

  Prof., Dr.phil. M.Navalna (Perejaslava Hmeļnicka Grigorija Skovorodas vārdā nosaukta Valsts pedagoģiskā universitāte, Ukraina)

  Tiesnesis, Dr.iur. J.Neimanis (Latvijas Republikas Satversmes tiesa, Latvija)

  Pētniece, Dr.psych. M.Ņesterova (Daugavpils Universitāte, Latvija)

  Prof., Dr.habil.phil. V.Ņikiforovs (Baltijas Starptautiskā akadēmija, Latvija)

  Doc., Dr.paed. I.Ostrovska (Daugavpils Universitāte, Latvija)

  Prof., Dr.sc.soc. S.Partickis (Ļubļinas Katoļu universitāte,  Polija)

  Doc., Dr.iur. M.Potapovs (Novosibirskas Valsts Tehniskā Universitāte, Krievija)

  Asoc.prof., Dr.psych. A.Ruža (Daugavpils Universitāte, Latvija)

  Pētniece, Dr.oec. O.Ruža (Daugavpils Universitāte, Latvija)

  Prof., Dr.oec. J.Saulītis (Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija)

  Assoc.prof. A.Simakhova (Olesa Hončara Dņepras Nacionālā universitāte, Ukraina)

  Asoc.prof., Dr.hist. H.Soms (Daugavpils Universitāte, Latvija)

  Prof., Dr.theol. A.Stašulāne (Daugavpils Universitāte, Latvija)

  Pētniece, Dr.oec. V.Šipilova (Daugavpils Universitāte, Latvija)

  Prof., Dr.sc.soc. M.J.Šoutena (Beiras Interior Universitāte, Portugāle)

  Prof., Dr.oec. J.Vankeviča (Vitebskas Valsts tehnoloģiskā universitāte, Baltkrievija)

  Dr.iur. V.Tumalavičius (Lietuvas Jonasa Žemaitisa militārā akadēmija, Lietuva)

  Prof., Dr. M.Tvaronavičiene (Lietuvas Jonasa Žemaitisa militārā akadēmija, Lietuva)

  Prof., Dr.habil.paed., Dr.habil.psych. A.Vorobjovs (Daugavpils Universitāte, Latvija)

  Prof., Dr.sc.soc. V.Voronovs (Krievijas Zinātņu akadēmijas Socioloģijas institūts, Krievija)

  Prof., Dr.iur. V.Zahars (Daugavpils Universitāte, Latvija

  KONFERENCES RĪCĪBAS KOMITEJA
  Vadošā pētniece, Dr.oec. O.Lavriņenko (Daugavpils Universitāte, Latvija) – rīcības komitejas priekšsēdētāja/ chair of organizing committee
  Pētniece, Dr.oec. V.Šipilova (Daugavpils Universitāte, Latvija) – rīcības komitejas priekšsēdētājas vietniece/vice-chair of organizing committee
  Doc., Dr.oec. L.Aleksejeva (Daugavpils Universitāte, Latvija)
  Doc., Dr.oec. A.Čaplinska (Daugavpils Universitāte, Latvija)
  Dr.iur. A.Matvejevs (Daugavpils Universitāte, Latvija)
  Pētniece, Dr.psych. M.Ņesterova (Daugavpils Universitāte, Latvija)
  Pētniece, Dr.oec. A.Ohotina (Daugavpils Universitāte, Latvija)
  Doc., Dr.paed. I.Ostrovska (Daugavpils Universitāte, Latvija)
  Asoc.prof., Dr.psych. A.Ruža (Daugavpils Universitāte, Latvija)

  TEHNISKAIS SEKRETARIĀTS/TECHNICAL SECRETARIAT
  Mg.oec. O.Volkova (Daugavpils Universitāte, Latvija) – tehniskā sekretariāta priekšsēdētāja/chair of technical secretariat
  Mg.psych. Dz.Dronka (Daugavpils Universitāte, Latvija)
  DU HSZI  Lietvedības sekretāre I.Zeltiņa (Daugavpils Universitāte, Latvija)
  DU SZF Lietvedības sekretāre S.Multiņa (Daugavpils Universitāte, Latvija)

  PAPILDU INFORMĀCIJA
  Dr.oec. Viktorija Šipilova
  E-pasts: viktorija.sipilova@du.lv

  Tālr. 65407223

  Biežāk apmeklētās saites

  Seko mums

  Raksti mums

  Nosūti savu jautājumu, ieteikumu, vai arī vienkārši sazinies ar mums un mēs centīsimies atbildēt cik ātri vien varam!

  Rakstīt ziņu

  Pieraksties jaunumiem e-pastā

  Nepalaid garām jaunākās ziņas no Daugavpils Universitātes!