• A- A A+
 • 05.07.2018. Apkopota informācija par studējošo kritisko masu

  Aktualizēts 13.07.2018 02:37

  DU studiju programmu attīstības un konsolidācijas plāna sagatavošanai no DU struktūrvienībām tika apkopota informācija par DU studējošo kritiskās masas saglabāšanu un uzturēšanu. Aicinām studiju programmu direktorus izmantot šos priekšlikumus pašnovērtējumu ziņojumu sagatavošanā. 

  Studējošo kritiskā masa

  Studējošo kritiskā masa ir studējošo skaits, kas jāsasniedz noteiktā studiju programmā vai virzienā, lai nodrošinātu efektīvu studiju procesu un spētu konkurēt augstākās izglītības jomā. Studējošo kritiskā masa nosaka attiecīgās jomas speciālistu pietiekamību un viņu pārstāvniecību darba tirgū nākotnes perspektīvā.

  Studējošo kritisko masu veidojošie faktori

  Studējošo skaita kritisko masu nodrošina studiju programmu saturs un studiju kvalitāte, kas nosaka attiecīgo studiju programmu ilgtspēju. Studējošo skaits ir ļoti cieši saistīts ar studējošo motivāciju. Kompetenti un konkurētspējīgi docētāji, mūsdienīga studiju vide, iespējas iesaistīties dažādās aktivitātēs, zinātnes komunikācijas pasākumos un projektu darbā, ir faktori, kas ietekmē studējošo skaita stabilitāti un nodrošina studējošo kritisko masu.

  Studējošo kritisko masu ietekmē nodarbinātība un tas, ka darba dēļ vairumam studējošo nodarbību apmeklēšana ir samērā apgrūtinoša, kā rezultātā daļa studējošo studijas pārtrauc. Lai to novērstu, daļā studiju programmu mācībspēki ievieto studiju kursus elektroniskajā platformā “Moodle”, kas ļauj apgūt studijas attālināti ne tikai strādājošajiem, bet arī studējošajiem no citām Latvijas pilsētām un ārzemēm. E-studiju vides aktivizēšana un tālmācības formu programmu izveide ir nozīmīgs solis studējošo kritiskās masas uzturēšanas veicināšanai, tādējādi nodrošinot speciālistu sagatavošanu ne tikai Austrumlatvijas reģionam, ko pārstāv lielākā daļa DU studējošo, bet arī citiem Latvijas reģioniem un ārvalstīm.

  Lai popularizētu Daugavpils Universitātes studiju programmas un piesaistītu studējošos, tādējādi uzturot studējošo kritisko masu humanitāro, sociālo un dabaszinātņu studiju programmās, regulāri tiek organizēti zinātnes komunikācijas pasākumi dažāda vecuma mērķauditorijai, lielākoties – vidusskolēniem.

  Galvenie Daugavpils Universitātes zinātnes komunikācijas pasākumi ir Daugavpils Zinātnes festivāls un Zinātnieku nakts, kurus parasti apmeklē liels skaits interesentu. Pēdējos gados par tradīciju ir kļuvuši tādi zinātnes komunikācijas pasākumi kā Latgales reģiona skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konkurss, Intelektuālā spēle “Erudīts” – Daugavpils Universitātes rektora kausa izspēle un konkursi/olimpiādes skolēniem (“Paskāla ritenis” (olimpiāde lietišķajā informātikā skolēniem), A. Valtnera Latvijas skolēnu konkurss “Pazīsti savu organismu” u.c. Tāpat skolēniem ir unikāla iespēja bezmaksas iesaistīties kādā no Daugavpils Universitātes piedāvātajām jauniešu interešu izglītības skolām – “Zinātnes skolā” (kopš 2013 gada) un “Humanitārajā akadēmijā jauniešiem” (kopš 2011. gada), pēc kuru absolvēšanas par vismaz 50% nodarbību apmeklējumu vidusskolēni saņem sertifikātu, kas sniedz viņiem papildu punktus, stājoties DU bakalaura studiju programmās. Ar zinātnes pārneses instrumentu “Zinātnes skola” un “Humanitārā akadēmija jauniešiem” starpniecību DU pēdējos 5 gados ir piesaistīts vismaz 80 studējošo.

  Lielākā daļa DU struktūrvienību organizē arī mazāka mēroga aktivitātes – konkursus, izstādes, atklātās lekcijas, atvērto durvju dienas u.c., lai popularizētu zinātni, prezentētu savu pētījumu rezultātus un sasniegumus sabiedrībai saprotamā veidā. Tiek organizēti izbraukumi uz vispārējās vidējās izglītības iestādēm Austrumlatvijā, Lietuvā un Baltkrievijā, kurās DU docētāji kopā ar studējošajiem prezentē studiju iespējas DU, tādējādi nodrošinot jauno reflektantu piesaisti. Regulāri tiek organizētas ekskursijas DU mācību korpusos, kuru laikā potenciālie reflektanti iepazīst moderno infrastruktūru un paši iejūtas studējošo lomā.

  DU mācībspēki un studējošie piedalās dažādos starptautiskos mūzikas un mākslas konkursos un festivālos Eiropā un ārpus tās robežām, sadarbībā ar ārvalstu augstskolām organizē plenērus, konferences, simpozijus. DU organizētajās aktivitātēs piedalās arī studējošie, kuru līdzdalība sekmē saskarsmes un piederības sajūtas nostiprināšanos, studējošie gūst panākumus, atzinību un tas viņus stimulē pabeigt studijas un turpināt veidot karjeru arī radošās jomas profesijās. Nozīmīga ir studējošo iesaiste zinātniskajā darbībā, kopīgi ar docētājiem tiek sagatavotas zinātniskās publikācijas, studējošie tiek iesaistīti projektos, veic brīvprātīgo darbu DU pasākumos u.c. aktivitātēs.

  Studējošo kritiskās masas uzturēšanas pasākumi

  Nākotnē ir plānots aktivizēt zinātnisko konsultāciju piedāvājumu skolotājiem un skolēniem, kas īpaši nepieciešamas zinātniskās pētniecības darbu izstrādē. Veicot pētījumus zinātniskās pētniecības darba izstrādes ietvaros, vidusskolēniem ir iespēja izmantot universitātes infrastruktūru, zinātnisko kapacitāti sevis pilnveidošanā vēl neesot DU studentam. Darba izstrādes procesā vidusskolēni – potenciālie DU studenti iepazīst DU infrastruktūras piedāvātās plašās iespējas, izmanto materiāltehnisko bāzi, kas palielina iespēju, ka viņi pēc vidusskolas absolvēšanas izvēlēsies studēt tieši Daugavpils Universitātē, jo būs guvuši pirmās padziļinātās iemaņas pētniecībā.

  Tiek plānota ciešāka sadarbība ar Daugavpils pilsētas domi, lai studējošiem tiktu piedāvātas darba vietas pilsētā un tas veicinātu viņu palikšanu Daugavpilī un karjeras veidošanu sfērā, ko viņi ir apguvuši.

  Kā arī šobrīd jau notiek pārrunas par sadarbības uzsākšanu ar fondiem, sponsoriem un mecenātiem, kas varētu piešķirt stipendijas DU studējošajiem par īpaši nozīmīgiem sasniegumiem un augstiem rezultātiem sekmēs un zinātniskajā darbībā, kas sniegtu papildu motivāciju esošajiem studējošajiem un veicinātu DU tēla atpazīstamību potenciālo studējošo vidū.

  Internacionalizācija

  Ārvalstu studentu skaita palielināšana ir Daugavpils Universitātes (DU) viens no prioritārajiem mērķiem. Šobrīd DU studē 23 pilna laika studenti no tādām valstīm kā Krievija, Uzbekistāna, Kazahstāna, Tadžikistāna, Baltkrievija, Ķīna, ASV, Lietuva, un viņu skaits ar katru gadu pieaug: 2015. gadā DU studēja 10 pilna laika ārvalstu studenti, bet 2016. gadā – 14. Daugavpils Universitāte piedāvā iegūt augstāko izglītību ārzemniekiem angļu valodā visu līmeņu šādās studiju programmās: Bioloģija, Vides zinātne, Vēsture, Fizika, Angļu filoloģija u.c. 3-4 reizes gadā universitātes pārstāvji piedalās starptautiskajās izglītības izstādēs Ukrainā, Baltkrievijā, Uzbekistānā, Kazahstānā, kā arī sadarbojas ar ārvalstu augstskolām un izglītības iestādēm.

  Kontaktinformācija:

  Eva Kasparenoka
  Vienības iela 13-218. kab.
  E-pasts: eva.kasparenoka@du.lv
  Tālr. Nr. 65425652

  Biežāk apmeklētās saites

  Seko mums

  Raksti mums

  Nosūti savu jautājumu, ieteikumu, vai arī vienkārši sazinies ar mums un mēs centīsimies atbildēt cik ātri vien varam!

  Rakstīt ziņu

  Pieraksties jaunumiem e-pastā

  Nepalaid garām jaunākās ziņas no Daugavpils Universitātes!